Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

Sprawdź różnice między biz a inwestycjami portfelowymi >> BIZ to skrót od bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na czym one polegają? Przede wszystkim należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne nasilenie przepływów kapitału pomiędzy państwami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z form przepływu kapitału między państwami. Bezpośrednia inwestycja zagraniczna następuje wtedy, gdy osoba z danego kraju-inwestor bezpośredni, na znaczący wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie będącym w innym kraju. Według standardów międzynarodowych realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa następuje wtedy, gdy inwestor posiada pośrednio albo bezpośrednio przynajmniej 10 % całkowitej ilość głosów…

Czytaj więcej

Różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym

Sprawdź różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym >> Banki dzielimy na spółdzielcze i komercyjne. Jakie są między nimi różnice? Bank Bank to osoba prawna, funkcjonująca na podstawie zezwoleń uprawniających ją do przeprowadzania czynności bankowych, związanych z obciążeniem ryzykiem środków mu powierzonych pod tytułem zwrotnym. Nazwy bank i kasa mogą być używane w reklamie tylko w wyżej podanym znaczeniu. Od tej zasady występują dwa wyjątki. Po pierwsze, nie dotyczy to jednostek, z profilu których działalności jednoznacznie wynika, że nie dokonują czynności bankowych. Po drugie, wyrazu kasa można używać w odniesieniu do…

Czytaj więcej

Różnice między audytem a kontrolą

Sprawdź różnice między audytem a kontrolą >> Pojęcia audyt i kontrola są często mylone. Zupełnie niesłusznie. Audyt wiąże się głównie z księgowością, z rachunkami. Natomiast kontrola jest pojęciem o wiele bardziej ogólnym i ma zastosowanie do wielu dziedzin. Audyt Audyt polega na ocenie danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Najważniejsze jest, aby ocena była niezależna. Audyt polega na sprawdzaniu danego podmiotu pod kątem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz normami prawa. Mogą być również brane pod uwagę przepisy i regulaminy wewnętrzne danej organizacji. Historia pojęcia audyt Słowo audyt pochodzi…

Czytaj więcej

Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym

Sprawdź różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Dzieli się na leasing finansowy i operacyjny. Zalety leasingu Korzyści wynikające z leasingu dla leasingobiorcy: • Niewielki wkład własnego kapitału, • zmniejszenie obciążeń podatkowych, • umożliwienie rozliczenia podatku VAT. Leasing finansowy Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania…

Czytaj więcej

Różnice między leasingiem a kredytem

Sprawdź różnice między leasingiem a kredytem >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Natomiast kredyt to też umowa, ale najczęściej zawierana pisemnie pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Kredyt Kredyt polega na tym, że bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę. Kredyt jest udzielany na określony czas oraz cel. Kredytobiorca musi przeznaczyć otrzymane środki finansowe na określony w umowie cel. Obowiązkiem kredytobiorcy jest również zwrot otrzymanym pieniędzy wraz…

Czytaj więcej

Różnice między przychodem a dochodem

Sprawdź czym się różni przychód od dochodu: Terminy „przychód” oraz „dochód” są bardzo ważne z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej firm, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Nie należy tych pojęć mylić, gdyż nie oznaczają tego samego i nie stosuje się ich zamiennie. Pomimo podobieństwa fonetycznego i faktu opisywania wpływów do budżetu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Czym się różnią? Rożnica jest znacząca w kontekście rozliczania się z podatku i określania de facto swojej pozycji materialnej. Do od dochodu płacimy podatek, a nie od przychodu. Ale po kolei. Każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna…

Czytaj więcej

Różnice między brutto a netto

Sprawdź czym się różni brutto od netto: Bardzo często spotykamy się z terminami „netto” oraz „brutto”. Mają one zastosowanie w dwóch podstawowych miejscach. Po pierwsze w finansach, a po drugie przy opisywaniu wagi, najczęściej towarów. Finanse „Netto” w odniesieniu do terminologii finansowej oznacza kwotę bez podatku (np. podatku VAT). Oznacza to bardzo często, że kwota netto nie jest całkowita kwota do zapłaty. Kwota brutto natomiast, jest właśnie całkowitą kwotą uwzględniającą dodatkowe koszty, takie jak podatki. Należy zatem zwracać szczególną uwagę na cenę towaru bądź usługi po katem całkowitej jego/ jej…

Czytaj więcej

Różnice między kredytem a pożyczką

Czym się różni kredyt od pożyczki? Sprawdź: Dla wielu osób kredyt i pożyczka to to samo. Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu długu należy zachować ostrożność i wybrać instytucję, która najlepiej sprosta naszym potrzebom i zaoferuje najlepsze warunki. Warto o tym pamiętać, gdyż zarówno kredyt, jak i pożyczka są najpopularniejszymi produktami na rynku finansowym. Czym jest kredyt? Termin „kredyt” jest zarezerwowany tylko dla banków. Zasady jego udzielania jasno precyzuje ustawa o Prawie Bankowym. Kredyty nie są udzielane ze środków własnych banku. Bank obraca pieniędzmi swoich klientów. Tak, tak. Środki każdego z…

Czytaj więcej

Różnice między akcją a obligacją

Akcje i obligacje to dwa najbardziej popularne rodzaje papierów wartościowych. Pomimo faktu, że są zaliczane do dokumentów nadających ich właścicielowi prawa majątkowe, występują między nimi różnice, z którymi warto zapoznać się poniżej. Różnice Podstawową różnicą między akcjami a obligacjami jest to, że  posiadacz akcji ma jednocześnie udział w  kapitale spółki akcyjnej.  Ma prawo decydować o losach przedsiębiorstwa, jednak jego zarobek lub utrata środków pieniężnych jest  uzależniona od notowań akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Nie zarabia pieniędzy na jakimkolwiek oprocentowaniu akcji. Właściciel obligacji natomiast, zarabia pieniądze  z oprocentowania, jakie …

Czytaj więcej

Różnica między kosztem a wydatkiem

Czym się różni koszt od wydatku? Sprawdź: Pojęcia te nie są równoznaczne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy dla księgowych rozróżnienie między nimi jest niezwykle istotne. Koszt jest niezbędnym zużyciem zasobów finansowych jednostki gospodarczej w celu uzyskania konkretnego efektu. Poruszając się w obszarze terminów rachunkowych, za koszt można uznać pomniejszenie w danym okresie  korzyści o pewną wartość  lub zwiększenia zobowiązań, które doprowadzą do pomniejszenia  własnego kapitału na innej drodze niż wycofanie tych środków finansowych przez udziałowców bądź właścicieli przedsiębiorstwa. Wydatek to inaczej rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,…

Czytaj więcej