Artykuły napisane w kategorii " kredytu "

  • Różnice między leasingiem a kredytem

    Różnice między leasingiem a kredytem

    Sprawdź różnice między leasingiem a kredytem >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres […]