Artykuły napisane w kategorii " pośrednie inwestycje zagraniczne "

  • Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

    Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

    Sprawdź różnice między biz a inwestycjami portfelowymi >> BIZ to skrót od bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na czym one polegają? Przede wszystkim należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne nasilenie przepływów kapitału pomiędzy państwami. […]