Różnica między kosztem a wydatkiem

Czym się różni koszt od wydatku? Sprawdź: Pojęcia te nie są równoznaczne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy dla księgowych rozróżnienie między nimi jest niezwykle istotne. Koszt jest niezbędnym zużyciem zasobów finansowych jednostki gospodarczej w celu uzyskania konkretnego efektu. Poruszając się w obszarze terminów rachunkowych, za koszt można uznać pomniejszenie w danym okresie  korzyści o pewną wartość  lub zwiększenia zobowiązań, które doprowadzą do pomniejszenia  własnego kapitału na innej drodze niż wycofanie tych środków finansowych przez udziałowców bądź właścicieli przedsiębiorstwa. Wydatek to inaczej rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,…

Czytaj więcej