Artykuły napisane w kategorii " Angielski "

 • Różnice między czasami w języku angielskim

  Różnice między czasami w języku angielskim

  Sprawdź różnice między czasami w języku angielskim >> W języku angielskim występuje wiele czasów. W języku polskim jest to o wiele prostsze, ponieważ są tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku polskim […]


 • Różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim

  Różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim

  Sprawdź czym się różni angielski brytyjski a amerykańskiego >> Najprościej można powiedzieć, że angielski brytyjski i angielski amerykański to dwa różne dialekty tego samego języka. Różnią się one dość znacznie i nie wolno ich […]


 • Różnice między going to a will

  Sprawdź czym się różni 'going to' od 'will' … W języku angielskim możemy mówić o czynnościach przyszłych jako tych pewnych i tych, które mogą ulec zmianie. Do budowania takich konstrukcji językowych służą właśnie dwa […]


 • Różnice między since a for

  Sprawdź czym się różni 'since' od 'for’… Zarówno termin „since” jak i „for” odnosi się do wydarzeń rozciągniętych w czasie. W nauce angielskiego bardzo często mylimy te pojęcia i nie jesteśmy w stanie poprawie […]


 • Różnice między have to a must

  Sprawdź czym się różni 'have to' od 'must’… Aby opisać taką właśnie komiczność użyjemy czasownika „have to”. „Must to” również odnosi się do czynności, które należy wykonać, jednak w tym przypadku można po pierwsze […]


 • Różnice między job a work

  Sprawdź czym się różni słówko job od work: Te dwa rzeczowniki są często mylone, ponieważ mają podobne znaczenie. „Work” to wysiłek fizyczny lub psychiczny, który ludzie podejmują dla wynagrodzenia. „Job” to regularne prace, które […]


 • Różnice między home a house

  Sprawdź czym się różni 'home' od 'house’… W języku polskim mamy do czynienia tylko z jednym rzeczownikiem „dom”, który opisuje zarówno budynek mieszkalny, jak i przestrzeń mieszkalną. W angielskim terminy są dwa, używane w […]


 • Różnice między few a a few

  Sprawdź czym się różni 'few' od 'a few’… Tłumacząc angielskie wyrażenia „few” oraz „a few” na język polski wiele osób traci orientację co do różnic między nimi. Dzieje się tak dlatego, że różnica między […]


 • Różnice między borrow a lend

  Sprawdź czym się różni 'borrow' od 'lend' w j. angielskim: „Pożyczysz mi samochód? Pożyczę.” – Zdanie to możemy powiedzieć po angielsku w dwojaki sposób. „Can I borrow your car?” „Yes, you can borrow my car” albo […]