Różnica między rakiem a nowotworem

rak a nowotwor

Czym się różni rak od nowotworu? Rak i nowotwór to dwa terminy często używane zamiennie, jednak mają one nieco inne znaczenie. Oba terminy odnoszą się do chorób, w których komórki ciała rozwijają się niekontrolowanie i tworzą nieprawidłowe masy tkankowe, zwane guzami. Istnieją jednak pewne subtelne różnice między tymi dwoma terminami. Nowotwór to ogólny termin medyczny, który odnosi się do chorób charakteryzujących się nieregularnym wzrostem tkanki. Nowotwory mogą być łagodne lub złośliwe. Nowotwory łagodne zazwyczaj rosną powoli i rzadko stanowią zagrożenie dla życia, podczas gdy nowotwory złośliwe są potencjalnie groźne dla…

Czytaj więcej

Różnice między mięśniami gładkimi a poprzecznie prążkowanymi

roznice miedzy miesniami gladkimi a poprzecznie prazkowanymi

                Mięśnie gładkie             Tkanka mięśniowa gładka z łacińskiego textus muscularis glaber, jest tkanką składającą się z komórek wrzecionowatych, które zawierają jedno jądro komórkowe położone w centrum komórki. Włókna białkowe tzw. filamenty są położone w niej nieregularnie. Mięśnie gładkie działają mimowolnie, powoli, długotrwale i są odporne na zmęczenie.                 Położenie mięśni gładkich             Mięśnie gładkie położone są w ścianach naczyń krwionośnych, w ścianach i śluzówkach narządów jamy ciała oraz w przewodach: pokarmowym, oddechowym, rodnym.                 Jakie funkcje pełni tkanka mięśni gładkich?             Tkanka ta pełni funkcje żywotne: – nadaje kształt…

Czytaj więcej

Różnice między poczwarką a larwą owada

Poczwarka  Łacińska nazwa poczwarki brzmi: Pupa. Poczwarka jest jednym ze stadium rozwoju owadów, które przeobrażają się zupełnie. Poczwarka poprzedza dorosłe stadium rozwoju owada tzw. imago. Jak powstaje poczwarka? Kiedy już ostatnie stadium larwy zgromadzi wszystkie niezbędne zapasy, zaczyna przechodzić w stadium poczwarki. Larwy w zależności od swojego gatunku szykują sobie: kokon, kolebkę, albo miejsce w ziemi, liściach itp. Następnie zaczyna się okres całkowitej przemiany. Wewnętrzne narządy larwy ulegają zupełnemu rozpuszczeniu. Stopniowej przebudowie ulegają tutaj tylko naczynie grzbietowe (serce), naczynia nerwowe oraz gruczoły wydzielania wewnętrznego. Cały proces przechodzenia larwy zarówno do…

Czytaj więcej

Różnica między żubrem a bizonem

bizon

Żubr europejski (łacińska nazwa Bison bonansus) jest ssakiem z rodziny wołowatych. Większość żubrów jakie znajdują się w Polsce, żyje na wolności. Największą ich populację spotkać można na terenie Puszczy Białowieskiej, jednakże zwierzęta te upodobały sobie także do zamieszkania i rozwoju inne regiony naszego kraju min.: Bieszczady, Puszczę Borecką i Knyszyńską a także lasy w województwie zachodniopomorskim (okolice Mirosławca i Drawska Pomorskiego). Gatunek ten bardzo szczegółowo został opisany przez Karola Linneusza. Niegdyś istniało kilka podgatunków tego pięknego ssaka: żubr nizinny, kaukaski i karpacki. Niestety na skutek działalności człowieka (nie zawsze odpowiedzialnej)…

Czytaj więcej

Różnica między małpą a człowiekiem

małpa a człowiek

Sprawdź czym się różni człowiek od małpy: Zgodnie z teorią ewolucji człowiek i małpa mają wspólnego przodka, co czyni nas gatunkami spokrewnionymi. W najprostszym ujęciu tego stwierdzenia człowiek wywodzi się od małpy, choć jest to trochę bardziej skomplikowane. Małpy i ludzie wykazują wiele podobieństw, zaliczane są do grupy naczelnych. Najwięcej podobieństw odnaleźć można między ludźmi a małpami człekokształtnymi (goryle, szympansy, orangutany) Człowiek a małpa Różnice widoczne są w wyglądzie zewnętrznym, możliwościach intelektualnych, sposobie życia, budowie fizycznej, wielkości. Można by wymieniać je bez końca, gdyż więcej różni nas np. od lemura…

Czytaj więcej

Rożnice między układem krwionośnym a limfatycznym

układ krwionośny a limfatyczny

Sprawdź czym się różni układ limfatyczny od krwionośnego: W ciele człowieka występują dwa układy naczyniowe. Pierwszym z nich jest układ krwionośny, odpowiedzialny za obieg krwi. Jest on układem zamkniętym. Drugi układ, to układ limfatyczny, będący układem otwartym. Odpowiedzialny jest on za krążenie limfy po organizmie. I już na wstępie mamy pokazane dwie podstawowe różnice między tymi układami. Układ krwionośny Krew krąży po organizmie systemem zamkniętych naczyń krwionośnych, takich jak żyły, tętnice oraz naczynia włosowate. Tętnice doprowadzają natleniona krew do narządów wewnętrznych. Żyłami krew wraca do serca. Naczynia włosowate są malutkimi…

Czytaj więcej

Różnice między komórką zwierzęcą a roślinną

komórka zwierzęca a roślinna

Sprawdź czym się różni komórka zwierzęca od roślinnej: Organizm zbudowany jest z tkanek, a tkanki z komórek. W naszym otoczeniu mamy do czynienia z organizmami zwierzęcymi i roślinnymi. Tak jak różnią się one w sposób oczywisty, tak różnią się one na poziomie komórkowym. Pierwszą zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że komórki roślinne budują inne organizmy niż komórki zwierzęce, ze względu na cechy, które posiadają. Są oczywiście cechy wspólne dla wszystkich komórek takie jak jądro komórkowe, cytoplazma, ściany komórek. Komórka zwierzęca a roślinna Zasadniczym czynnikiem odróżniającym od siebie komórkę roślinną od…

Czytaj więcej

Różnice między DNA a RNA

Sprawdź czym się różni DNA od RNA: Zacznijmy może od wyjaśnienia tych skrótów. Terminy te znane są niemal wszystkim, jednak nie każdy dostrzega różnicę, lub umie je poprawnie zdefiniować. DNA to kwas deoksyrybonukleinowy. Jest to chemiczny związek organiczny, zlokalizowany głównie w jądrach komórek, cytoplazmie oraz w kapsydach w przypadku wirusów. Pełni funkcję nośnika informacji genetycznej organizmu. RNA to kwas rybonukleinowy zlokalizowany w jadrach komórek i cytoplazmie. Rożnicą są funkcje jakie owe kwasy pełnią w organizmie oraz występowanie. Poza tym Kwas DNA jest kwasem dwuwiciowym, a RNA jest kwasem jednoniciowym. Obydwa…

Czytaj więcej

Różnice między mózgiem kobiety a mężczyzny

Sprawdź czym się różni mózg kobiety od mózgu mężczyzny: Odmienne zachowania, z którymi mamy do czynienia analizując kobiety i mężczyzn, spowodowane są różnicą w budowie i sposobie przetwarzania informacji przez obydwie płcie. Naukowcy prowadzący badania nad płcią mózgu doszli do bardzo ciekawych wniosków, identyfikując obszary mózgu odpowiedzialne za poszczególne zachowania, reakcje czy umiejętności charakterystyczne w różnym stopniu, w zależności od tego, czy przedmiotem badań był mózg męski czy kobiecy. Płeć mózgu Umiejętności językowe oraz zdolności myślenia przestrzennego nie są zlokalizowane w konkretnej półkuli u kobiet. Za to u mężczyzn, za…

Czytaj więcej

Różnice między kobietą a mężczyzną

Sprawdź czym się różni kobieta od mężczyzny: Najczęściej różnice między kobietą a mężczyzną widoczne są gołym okiem i słyszalne gołym uchem. Zarówno kobiety jak i mężczyźni są przedstawicielami tego samego gatunku, homo sapiens, człowieka. Proszę pamiętać, że przedstawione różnice dotyczą cech ogólnych, od których zawsze będą odstępstwa. Różnice fizyczne Podstawowe różnice dotyczą wzrostu, wyglądu, głosu oraz budowy fizycznej. Kobiety są drobniejsze i niższe od mężczyzn. Wykazują mniejszą muskulaturę ciała, drobniejszy(choć taki sam) układ kostny. Mężczyźni nie posiadają wewnętrznych organów rozrodczych kobiet, a zewnętrzne znacznie się od siebie różnią. Do różnic…

Czytaj więcej