Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

Sprawdź różnice między biz a inwestycjami portfelowymi >> BIZ to skrót od bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na czym one polegają? Przede wszystkim należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne nasilenie przepływów kapitału pomiędzy państwami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z form przepływu kapitału między państwami. Bezpośrednia inwestycja zagraniczna następuje wtedy, gdy osoba z danego kraju-inwestor bezpośredni, na znaczący wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie będącym w innym kraju. Według standardów międzynarodowych realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa następuje wtedy, gdy inwestor posiada pośrednio albo bezpośrednio przynajmniej 10 % całkowitej ilość głosów…

Czytaj więcej

Różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem

Sprawdź różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem >> Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest sprzedaż ubezpieczeń. Czy zatem agent ubezpieczeniowy jest zwykłym pracownikiem i ma takie same prawa pracownicze i obowiązki jak inni? Istnieje kilka istotnych różnic. Pośrednictwo ubezpieczeniowe Kwestie dotyczące agentów ubezpieczeniowych zostały uregulowane w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, określającej zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, agent ubezpieczeniowy za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne dotyczące zawierania lub wykonywania umów ubezpieczeniowych. Pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą zajmować się wyłącznie agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy ubezpieczeniowi. Agent…

Czytaj więcej

Różnice między przychodem a dochodem

Sprawdź czym się różni przychód od dochodu: Terminy „przychód” oraz „dochód” są bardzo ważne z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej firm, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Nie należy tych pojęć mylić, gdyż nie oznaczają tego samego i nie stosuje się ich zamiennie. Pomimo podobieństwa fonetycznego i faktu opisywania wpływów do budżetu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Czym się różnią? Rożnica jest znacząca w kontekście rozliczania się z podatku i określania de facto swojej pozycji materialnej. Do od dochodu płacimy podatek, a nie od przychodu. Ale po kolei. Każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna…

Czytaj więcej

Różnice między psychologiem a psychiatrą

Terminy „psycholog” i „psychiatra” są często używane zamiennie do opisania każdego, kto świadczy usługi psychoterapeutyczne. Pamiętać należy, iż istnieją znaczne różnice między tymi dwoma zawodami. Najprostsza odpowiedź leży w wykształceniu wymaganym dla każdego zawodu. Psychiatra ma dyplom z medycyny a psycholog z psychologii. Psycholog To specjalista, który pomaga w problemach natury psychologicznej, w sytuacjach załamania nerwowego, depresji, stanów lękowych. Jego działanie jest bardziej ukierunkowane na poradzenie sobie z danym problemem wewnątrz własnej świadomości, odkrywając i pokonując źródła nurtujących pacjenta problemów. Psychiatra Psychiatrzy są lekarzami, którzy posiadają specjalistyczne szkolenie w zakresie…

Czytaj więcej

Różnica między adwokatem a radcą prawnym

Zarówno adwokat jak i radca prawny są absolwentami tego samego kierunku studiów. Prawa. Ich drogi rozchodzą się w momencie wybory aplikacji. Decyzja taka ma wpływ na ich przyszłą karierę oraz dokładną specyfikę przyszłej pracy. Nie dla wszystkich różnice między nimi są oczywiste. Warto jednak je znać, bo nie z każdą sprawą udamy się do radcy prawnego czy adwokata. Różnice między zawodami Charakterystykę oraz samo wykonywanie owych zawodów regulują specjalne ustawy. Jest to odpowiednio ustawa o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych. To na ich podstawie prawnicy mają prawo do wykonywania…

Czytaj więcej