Różnice między mięśniami gładkimi a poprzecznie prążkowanymi

                Mięśnie gładkie

            Tkanka mięśniowa gładka z łacińskiego textus muscularis glaber, jest tkanką składającą się

z komórek wrzecionowatych, które zawierają jedno jądro komórkowe położone w centrum komórki. Włókna białkowe tzw. filamenty są położone w niej nieregularnie. Mięśnie gładkie działają mimowolnie, powoli, długotrwale i są odporne na zmęczenie.

                Położenie mięśni gładkich

            Mięśnie gładkie położone są w ścianach naczyń krwionośnych, w ścianach i śluzówkach narządów jamy ciała oraz w przewodach: pokarmowym, oddechowym, rodnym.

                Jakie funkcje pełni tkanka mięśni gładkich?

            Tkanka ta pełni funkcje żywotne:

– nadaje kształt soczewkom,

– powoduje rozszerzanie się źrenic,

– reguluje przepływ krwi przez naczynka krwionośne,

– powoduje, że pokarm w przewodzie pokarmowym przesuwa się

                Na czym polegają skurcze mięśni gładkich?

            Skurcze tych mięśni wywołane są poprzez:

– substancje chemiczne w organizmie,

– przez pobudzenie nerwowe,

– poprzez rozciąganie,

– reakcje spontaniczne

                Mięśnie poprzecznie prążkowane

            Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana z łacińskiego textus muscularis transversostriatus, jest tkanką mięśniową zbudowaną z komórek, które silnie się wydłużają, mają walcowaty kształt i mają wiele jąder, położonych obwodowo. Komórki mięśni poprzecznie prążkowanych zbudowane są z dwóch rodzajów białek: aktyny i miozyny. Białka te mają zdolność do kurczenia się. Należy też zaznaczyć, iż w mięśniach poprzecznie prążkowanych znajdują się też maleńkie włókienka białkowe tzw. miofibryle.

                Gdzie znajdują się mięśnie poprzecznie prążkowane?

            Mięśnie poprzecznie prążkowane znajdują się we wszystkich tkankach szkieletu kręgowców.

                Jak działają mięśnie poprzecznie prążkowane?

            Mięśnie te pracują w następujący sposób:

– pracują zależnie od woli,

– szybko ulegają zmęczeniu,

– skurcze tych mięśni są krótkotrwałe,

– skurcze mięśni są silne   

            Różnice między mięśniami gładkimi a poprzecznie prążkowanymi

 1. Mięśnie gładkie mają komórki zbudowane z jednego jądra, a mięśnie poprzecznie prążkowane posiadają komórki wielojądrowe,
 2. Jądro komórek mięśni gładkich znajduje się w centrum komórki, a w poprzecznie prążkowanych jądra komórek są położone obwodowo,
 3. Mięśnie gładkie są zbudowane z innego rodzaju komórek, o innym kształcie  (wrzecionowatych), a mięśnie poprzecznie prążkowane mają komórki o kształcie wydłużonym i walcowatym,
 4. Komórki mięśni gładkich posiadają jeden rodzaj włókien białkowych (filamenty), a mięśni poprzecznie prążkowanych mają trzy rodzaje włókien białkowych (miozyny, miofibryle i aktyny),
 5. Mięśnie gładkie działają mimowolnie, a mięśnie poprzecznie prążkowane działają zgodnie z wolą organizmu,
 6. Mięśnie gładkie są odporne na zmęczenie, a mięśnie poprzecznie prążkowane nie,
 7. Skurcze mięśni gładkich są długotrwałe, a mięśni poprzecznie prążkowanych krótkotrwałe,
 8. Mięśnie gładkie znajdują się w ścianach naczyń krwionośnych, w ścianach i śluzówkach narządów jamy ciała oraz w przewodach: pokarmowym, oddechowym i rodnym, a mięśnie poprzecznie prążkowane mają swoje miejsce we wszystkich tkankach szkieletu kręgowców

Podsumowanie powyższych informacji:

 1. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane to różna grupa mięśni,
 2. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane są zbudowane z innych komórek,
 3. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane mają inną odporność,
 4. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane znajdują się w całkiem różnych miejscach organizmu,
 5. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane inaczej reagują na skurcze,
 6. Mięśnie gładkie a mięśnie poprzecznie prążkowane działają zupełnie odmiennie

Leave a Comment