Różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Sprawdź różnice między cyklem klasycznym a współczesnym Cykl klasyczny i współczesny to pojęcia pochodzące z ekonomii. Aby lepiej je zrozumieć należy najpierw przyjrzeć się samemu wzrostowi gospodarczemu i czynnikom, jakie na niego wpływają. Wzrost gospodarczy Na wzrost gospodarczy wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy: wielkość zatrudnienia, wydajność pracy, czynniki społeczne. Natomiast do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć takie jak: innowacje zagraniczne, handel zagraniczne oraz kooperacja międzynarodowa. Wahania koniunkturalne Wahania koniunkturalne ściśle wiążą się z cyklem klasycznym i współczesnym. Wyróżnia się następujące rodzaje wahań koniunkturalnych: – sezonowe – wynikają…

Czytaj więcej

Różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym

Sprawdź różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym >> Banki dzielimy na spółdzielcze i komercyjne. Jakie są między nimi różnice? Bank Bank to osoba prawna, funkcjonująca na podstawie zezwoleń uprawniających ją do przeprowadzania czynności bankowych, związanych z obciążeniem ryzykiem środków mu powierzonych pod tytułem zwrotnym. Nazwy bank i kasa mogą być używane w reklamie tylko w wyżej podanym znaczeniu. Od tej zasady występują dwa wyjątki. Po pierwsze, nie dotyczy to jednostek, z profilu których działalności jednoznacznie wynika, że nie dokonują czynności bankowych. Po drugie, wyrazu kasa można używać w odniesieniu do…

Czytaj więcej

Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym

Sprawdź różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Dzieli się na leasing finansowy i operacyjny. Zalety leasingu Korzyści wynikające z leasingu dla leasingobiorcy: • Niewielki wkład własnego kapitału, • zmniejszenie obciążeń podatkowych, • umożliwienie rozliczenia podatku VAT. Leasing finansowy Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania…

Czytaj więcej

Różnice między przychodem a dochodem

Sprawdź czym się różni przychód od dochodu: Terminy „przychód” oraz „dochód” są bardzo ważne z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej firm, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Nie należy tych pojęć mylić, gdyż nie oznaczają tego samego i nie stosuje się ich zamiennie. Pomimo podobieństwa fonetycznego i faktu opisywania wpływów do budżetu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Czym się różnią? Rożnica jest znacząca w kontekście rozliczania się z podatku i określania de facto swojej pozycji materialnej. Do od dochodu płacimy podatek, a nie od przychodu. Ale po kolei. Każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna…

Czytaj więcej

Różnice między polityką fiskalną a monetarną

Sprawdź czym się różni polityka fiskalna od monetarnej: Każde dzisiejsze państwo, aby dobrze działało, potrzebuje skutecznej polityki gospodarczej. Składa się na nią między innymi polityka fiskalna i polityka monetarna. Pomimo faktu, iż obie one dotyczą sposobu gospodarowania walutą, nie jest to to samo. Nie są też podobne do siebie, poza aspektem finansowym, którego obie dotyczą. Polityka fiskalna dotyczy stawek podatkowych. Reguluje je, tak aby zarówno przedsiębiorstwa i obywatele wykazywali jak największą aktywność, co sprzyja rozwojowi państwa. Polityka monetarna zaś, dotyczy stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej tak dobiera poziom stóp, aby…

Czytaj więcej

Różnice między akcją a obligacją

Akcje i obligacje to dwa najbardziej popularne rodzaje papierów wartościowych. Pomimo faktu, że są zaliczane do dokumentów nadających ich właścicielowi prawa majątkowe, występują między nimi różnice, z którymi warto zapoznać się poniżej. Różnice Podstawową różnicą między akcjami a obligacjami jest to, że  posiadacz akcji ma jednocześnie udział w  kapitale spółki akcyjnej.  Ma prawo decydować o losach przedsiębiorstwa, jednak jego zarobek lub utrata środków pieniężnych jest  uzależniona od notowań akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Nie zarabia pieniędzy na jakimkolwiek oprocentowaniu akcji. Właściciel obligacji natomiast, zarabia pieniądze  z oprocentowania, jakie …

Czytaj więcej

Różnice między ekonomią pozytywną a normatywną

Sprawdź czym się różni ekonomia pozytywna od normatywnej: Terminy ekonomiczne niemal zawsze sprawiają trudności. Nie inaczej jest w przypadku terminów „ekonomia pozytywna” i „ekonomia normatywna”. Co to w ogóle jest i jaka jest między nimi różnica? Postarajmy się wyjaśnić tę kwestię. Na potrzeby tego tekstu wprowadźmy skróty EP i EN. Czym się zajmują? Ekonomia pozytywna ma za zadanie wyjaśniać zjawiska ekonomiczne, a ekonomia normatywna wartościuje fakty opisane przez ekonomię pozytywną. EP opiera się na obiektywnej wiedzy o badanej rzeczywistości i zjawiskach mających miejsce w gospodarce takimi, jakimi one są. Nie  ocenia…

Czytaj więcej