Różnice między przychodem a dochodem

przychod-dochod-roznica

Sprawdź czym się różni przychód od dochodu:

Terminy „przychód” oraz „dochód” są bardzo ważne z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej firm, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Nie należy tych pojęć mylić, gdyż nie oznaczają tego samego i nie stosuje się ich zamiennie. Pomimo podobieństwa fonetycznego i faktu opisywania wpływów do budżetu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Czym się różnią?

Rożnica jest znacząca w kontekście rozliczania się z podatku i określania de facto swojej pozycji materialnej. Do od dochodu płacimy podatek, a nie od przychodu. Ale po kolei. Każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna zajmująca się sprzedażą otrzymuje za swoje usługi lub towary wynagrodzenie i płatność. Posiada więc wpływy na konto. To jest właśnie przychód.

Koszt uzyskania przychodu…

Oczywiście istnieją tak zwane koszty uzyskania przychodu. Czyli wszelkie nakłady finansowe poczynione po to, aby towar czy usługę sprzedać. Tym kosztem może być benzyna dla firm transportowych, komputer dla informatyka czy pisarza, czy sprzęt fotograficzny dla fotografa. Dochodem jest właśnie kwota pozostała po odjęciu tych kosztów od przychodów firmy. Tak więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu to właśnie dochód. Proste? I to właśnie dochód jest opodatkowany przez Urząd skarbowy, a nie przychód, który jest od dochodu wyższy.

Podsumowując…

  1. Opodatkowaniu podlega dochód, nie przychód
  2. Przychód jest wyższy od dochodu
  3. Przychód uwzględnia wszelkie poniesione koszty prowadzące do uzyskania zysku, tzw koszty uzyskania przychodu