Różnice między monopolem a konkurencją doskonałą

Monopol jest rynkiem na którym tylko jedno przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje swoje towary. Przedsiębiorstwo takie posiada monopolistyczną pozycję, czyli stwarza wobec innych przedsiębiorstw takie bariery, które uniemożliwiają im konkurowanie z tym przedsiębiorstwem. Polityka tegoż przedsiębiorstwa jest również monopolistyczna. Sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej             W ekonomii wyróżnia się trzy sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej: – ze względu na własność czynników wytwórczych lub produkowanych dóbr, – ze względu na przyczyny instytucjonalne np. zakazy, licencje, koncesje itd., – ze względu na konkurencję wobec której trzeba stosować politykę monopolistyczną                 Na czym polega polityka monopolistyczna?…

Czytaj więcej

Różnice między kierownikiem a liderem

Kierownik jest osobą, która w danej organizacji spełnia kilka podstawowych funkcji: – przewodzi podległemu personelowi, – planuje, – jest organizatorem, – kontroluje podległych pracowników, – motywuje podległych pracowników do działania Ponadto zaznaczyć należy, iż kierownik jest uważany za polityka, który reprezentuje swój zespół, jest administratorem pracy zespołu i osobą, która odpowiada za realizację strategii firmy. Kierownik w organizacji Nie ulega żadnej wątpliwości, iż kierownik w danej organizacji pełni rolę szczególną i nie ma przed sobą łatwego zadania do realizacji. Kim zatem jest ta osoba? – kierownik musi być osobą odpowiedzialną…

Czytaj więcej

Różnice między EMAS a ISO 14001

Sprawdź różnice między EMAS a ISO 14001 >> Certyfikaty i kontrole jakości zawsze są gwarancją, że produkt jest wysokiej jakości. Czym one się różnią, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? EMAS System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest stanowi użyteczne narzędzie tworzenia w instytucjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz energią. EMAS stanowi unijny instrument zwiększenia ochrony środowiska. Udział w nim jest dobrowolny. Opiera się głównie na ekozarządzaniu oraz audycie. Cel EMAS Celem EMAS jest ciągłe wsparcie ulepszania efektów działalności organizacji w zakresie ochrony środowiska. Cel ten…

Czytaj więcej

Różnice między audytem a kontrolą

Sprawdź różnice między audytem a kontrolą >> Pojęcia audyt i kontrola są często mylone. Zupełnie niesłusznie. Audyt wiąże się głównie z księgowością, z rachunkami. Natomiast kontrola jest pojęciem o wiele bardziej ogólnym i ma zastosowanie do wielu dziedzin. Audyt Audyt polega na ocenie danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Najważniejsze jest, aby ocena była niezależna. Audyt polega na sprawdzaniu danego podmiotu pod kątem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz normami prawa. Mogą być również brane pod uwagę przepisy i regulaminy wewnętrzne danej organizacji. Historia pojęcia audyt Słowo audyt pochodzi…

Czytaj więcej

Różnice między stowarzyszeniem a fundacją

Sprawdź czym się różni fundacja od stowarzyszenia: Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia powoływane są w konkretnych celach. I to właśnie cele ich istnienia definiują ich znaczenie oraz rolę w społeczeństwie. Stowarzyszenie, w przeciwieństwie do fundacji nie ma na celu zbierania środków finansowych. Jedynymi środkami finansowymi są opłaty członkowskie przeznaczone na działalność stowarzyszenia. Fundacje powoływane są w celach finansowych, a zebrane środki przeznaczane są na jakiś szlachetny cel. Celem tym może być pomoc ludziom ubogim, osobom chorym, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt czy odnowienie zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Stowarzyszenia to…

Czytaj więcej

Różnice między celem a misją organizacji

Wizja, misja, standardy, cele W dzisiejszych czasach każda poważna firma ma swoją misję, wizję i standardy. Dodatkowo bardzo często możemy spotkać się z terminem „cel” organizacji. Czy jest to w takim razie to samo co misja? Niekoniecznie. Ba, bardzo rzadko. Choć cel organizacji nie wyklucza misji, ani misja celu, są to dwa różne pojęcia opisujące profil danej organizacji. Misja a cel Misją firmy może być na przykład ciągły rozwój proponowanych rozwiązań, docieranie z nimi do jak największej grupy odbiorców czy podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości użytkowników danej usługi. Misją może…

Czytaj więcej