Różnica między kosztem a wydatkiem

koszty-wydatki

Czym się różni koszt od wydatku? Sprawdź:

Pojęcia te nie są równoznaczne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy dla księgowych rozróżnienie między nimi jest niezwykle istotne. Koszt jest niezbędnym zużyciem zasobów finansowych jednostki gospodarczej w celu uzyskania konkretnego efektu. Poruszając się w obszarze terminów rachunkowych, za koszt można uznać pomniejszenie w danym okresie  korzyści o pewną wartość  lub zwiększenia zobowiązań, które doprowadzą do pomniejszenia  własnego kapitału na innej drodze niż wycofanie tych środków finansowych przez udziałowców bądź właścicieli przedsiębiorstwa. Wydatek to inaczej rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, używany na przykład do likwidowania zobowiązań finansowych firmy wobec innych podmiotów gospodarczych.  Wydatki wiążą się z wszystkimi transakcjami finansowo – gospodarczymi takimi jak zakupy dóbr materialnych czy też praca osób zatrudnionych w firmie.

Wzajemne zależności

Właściwe określenie zależności między kosztami a wydatkami ma znaczenie dla poprawnego przygotowania sprawozdania finansowego, czyli rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. W  działalności gospodarczej wydatek i koszt mogą w pewnym momencie występować równocześnie.  Zakup paliwa w momencie zapłaty jest wydatkiem, ale już zużycie tego paliwa to koszt. Może także występować koszt, który nie jest wydatkiem finansowym, np. zużycie dóbr otrzymanych bezpłatnie. Kolejnym przykładem może być kredyt na działalność firmy. Spłata odsetek od pożyczki będąca wydatkiem, stanowi równocześnie koszt działalności finansowej.

Podsumowując… 

  1. Koszt jest zużyciem zasobów finansowych w celu uzyskania konkretnego efektu
  2. Wydatek to rozchód środków pieniężnych do likwidowania zobowiązań finansowych firmy

Leave a Comment