Różnice między czasami w języku angielskim

Sprawdź różnice między czasami w języku angielskim >> W języku angielskim występuje wiele czasów. W języku polskim jest to o wiele prostsze, ponieważ są tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku polskim czasy przeszłe teraźniejsze i przyszłe, mają jeszcze swoje odmiany. Czasy przeszłe w języku angielskim W języku angielskim występują następujące czasy przeszłe: Past Simple, Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. Past Simple Czas Past Simple odnosi się do zdarzeń przeszłych dokonanych. Nie ma związku z teraźniejszością. Budowa zdania w tym czasie jest zależna od tego, czy…

Czytaj więcej

Różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim

Sprawdź czym się różni angielski brytyjski a amerykańskiego >> Najprościej można powiedzieć, że angielski brytyjski i angielski amerykański to dwa różne dialekty tego samego języka. Różnią się one dość znacznie i nie wolno ich mieszać, dlatego tak istotne jest orientowanie się w elementach charakterystycznych dla każdego z nich. Dialekt Dialekt jest to odmiana języka odznaczająca się charakterystycznymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi, które odróżniają ją od innych odmian tego języka. W języku polskim dialektem jest np. kaszubski lub śląski. Zgodność rzeczowników zbiorowych z czasownikiem Jest to pierwsza różnica pomiędzy angielskim…

Czytaj więcej

Różnice między going to a will

Sprawdź czym się różni 'going to’ od 'will’ … W języku angielskim możemy mówić o czynnościach przyszłych jako tych pewnych i tych, które mogą ulec zmianie. Do budowania takich konstrukcji językowych służą właśnie dwa czasowniki „will” oraz „going to… do something”. Poniżej wykazaliśmy różnice między nimi: „Will” znaczy zrobię? „What will you do about the mess in your room?”  Mama zapytała 10 – letnie dziecko. „I will sort it out, mummy” Posprzątam – odpowiedział brzdąc. „What are you going to do tonight?” ( Co zamierzasz robić dziś wieczorem?) zapytał Bob…

Czytaj więcej

Różnice między since a for

Sprawdź czym się różni 'since’ od 'for’… Zarówno termin „since” jak i „for” odnosi się do wydarzeń rozciągniętych w czasie. W nauce angielskiego bardzo często mylimy te pojęcia i nie jesteśmy w stanie poprawie między nimi rozróżnić. Postarajmy się wyjaśnić wątpliwości poniżej. Różnice między since a for Najprościej rzecz ujmując, „since” oznacza „od” (jakiegoś punktu w czasie, najczęściej w przeszłości, ale można też używać w konstrukcjach przyszłych), a „for” oznacza „przez” (jakiś czas, od pewnego momentu, do pewnego momentu). Jako równicę należy wskazać także fakt, iż „since „ występuje w…

Czytaj więcej

Różnice między have to a must

Sprawdź czym się różni 'have to’ od 'must’… Aby opisać taką właśnie komiczność użyjemy czasownika „have to”. „Must to” również odnosi się do czynności, które należy wykonać, jednak w tym przypadku można po pierwsze pozostać nieco bardziej elastycznym, a po drugie nie jest to konieczność nadzorowana, bezwarunkowa, rozliczana, czyli taka która nie wynika z przymusu i konieczności a raczej z woli zrobienia czegoś, choć tez nie do końca. „Must to” również odnosi się do czynności, które musimy wykonać, ale nikt nie każe nam ich robić. „I must go to work.”…

Czytaj więcej

Różnice między job a work

Sprawdź czym się różni słówko job od work: Te dwa rzeczowniki są często mylone, ponieważ mają podobne znaczenie. „Work” to wysiłek fizyczny lub psychiczny, który ludzie podejmują dla wynagrodzenia. „Job” to regularne prace, które człowiek wykonuje, aby zarobić pieniądze lub ma takie zadanie przed sobą, niekoniecznie związane z zarobkiem. Konieczność poodkurzania dywanu to również „job” choć nikt nam za nią nie płaci. Najlepiej zobrazować to na przykładach… Słówko „work” Oto połączenia z rzeczownikiem „work” występujące w języku angielskim najczęściej: start work, be out of work, look for work, find work,…

Czytaj więcej

Różnice między home a house

Sprawdź czym się różni 'home’ od 'house’… W języku polskim mamy do czynienia tylko z jednym rzeczownikiem „dom”, który opisuje zarówno budynek mieszkalny, jak i przestrzeń mieszkalną. W angielskim terminy są dwa, używane w zależności od tego co opisujemy i o czym mówimy. „House”  jest budynkiem, a „home” to miejsce gdzie żyją ludzie. Oto kilka przykładów: „Home is where the heart is.” – Dom jest tam gdzie jest serce „Home, sweet home” – dom, słodki dom – wyrażenie idiomatyczne, w języku polskim powiemy „wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.” „I am…

Czytaj więcej

Różnice między few a a few

Sprawdź czym się różni 'few’ od 'a few’… Tłumacząc angielskie wyrażenia „few” oraz „a few” na język polski wiele osób traci orientację co do różnic między nimi. Dzieje się tak dlatego, że różnica między nimi jest dla osób nieanglojęzycznych bardzo mało uchwytna. Najprościej jest przetłumaczyć je oba jako „kilka” i nie popełni się tutaj błędu. Jaka jest różnica? Aby w pełni zrozumieć niuanse języków obcych trzeba wyjść poza jedynie językowe znaczenia słowa. W języku angielskim można powiedzieć, że czegoś/ kogoś jest kilku, lub mniej niż kilka. W języku polskim aby…

Czytaj więcej

Różnice między borrow a lend

Sprawdź czym się różni 'borrow’ od 'lend’ w j. angielskim: „Pożyczysz mi samochód? Pożyczę.” – Zdanie to możemy powiedzieć po angielsku w dwojaki sposób. „Can I borrow your car?” „Yes, you can borrow my car” albo „Will you lend me your car?” „Yes, I will lend you my car” Otóż w języku polskim nie ma znaczenia czy pożyczamy coś komuś, czy coś od kogoś. Zawsze użyjemy czasownika „pożyczać”. W języku angielskim są to dwa rożne terminy stosowane w zależności od sytuacji.  „To borrow” oznacza fakt pożyczenia czegoś od kogoś, tak jak mamy…

Czytaj więcej

Różnice między bynajmniej a przynajmniej

Chociaż w języku potocznym użycie tych słów stało się zamienne mają one zupełnie inne znaczenia. Wielu ludzi razi używanie słowa „bynajmniej” w znaczeniu „przynajmniej”. Jest to jednak trend dość rozpowszechniony. Przedostaje się do słownika osób wykształconych, niewykluczone zatem, że kiedyś zostanie on całkowicie zaakceptowany.  O co chodzi z tymi różnicami Zdefiniujmy na początek słowo „bynajmniej”. Partykuła ta występuje najczęściej w połączeniu z „nie”, ale też w zdaniach z zaprzeczonym czasownikiem. 1)Wygrał, bynajmniej nie dlatego, ze grał uczciwie. 2)Nie mam bynajmniej chęci iść dzisiaj do kina. Wykrzyknik „bynajmniej” może występować samodzielnie…

Czytaj więcej