Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym

Sprawdź różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Dzieli się na leasing finansowy i operacyjny. Zalety leasingu Korzyści wynikające z leasingu dla leasingobiorcy: • Niewielki wkład własnego kapitału, • zmniejszenie obciążeń podatkowych, • umożliwienie rozliczenia podatku VAT. Leasing finansowy Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania…

Czytaj więcej

Różnice między leasingiem a kredytem

Sprawdź różnice między leasingiem a kredytem >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Natomiast kredyt to też umowa, ale najczęściej zawierana pisemnie pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Kredyt Kredyt polega na tym, że bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę. Kredyt jest udzielany na określony czas oraz cel. Kredytobiorca musi przeznaczyć otrzymane środki finansowe na określony w umowie cel. Obowiązkiem kredytobiorcy jest również zwrot otrzymanym pieniędzy wraz…

Czytaj więcej