Różnice między monopolem a konkurencją doskonałą

Monopol jest rynkiem na którym tylko jedno przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje swoje towary. Przedsiębiorstwo takie posiada monopolistyczną pozycję, czyli stwarza wobec innych przedsiębiorstw takie bariery, które uniemożliwiają im konkurowanie z tym przedsiębiorstwem. Polityka tegoż przedsiębiorstwa jest również monopolistyczna. Sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej             W ekonomii wyróżnia się trzy sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej: – ze względu na własność czynników wytwórczych lub produkowanych dóbr, – ze względu na przyczyny instytucjonalne np. zakazy, licencje, koncesje itd., – ze względu na konkurencję wobec której trzeba stosować politykę monopolistyczną                 Na czym polega polityka monopolistyczna?…

Czytaj więcej

Różnice między AdWords a AdSense

Google AdWords jest systemem reklamowym, za pomocą którego wyświetlają się sponsorowane linki w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, a także na stronach, które współpracują w ramach programu Google AdSense. Dzięki temu programowi można tworzyć reklamy online, które będą docierały do ich odbiorców w chwili, kiedy są oni zainteresowani daną reklamą. Dzięki usłudze AdWords właściciele witryn mogą promować swoją działalność, zwiększać swoją sprzedaż lub budować świadomość marki. Kontem AdWords zarządza się w trybie online, co pozwala na wprowadzanie zmian w dowolnym momencie. Jakie są sposoby tworzenia linku sponsorowanego? Na chwilę obecną…

Czytaj więcej

Różnice między kierownikiem a liderem

Kierownik jest osobą, która w danej organizacji spełnia kilka podstawowych funkcji: – przewodzi podległemu personelowi, – planuje, – jest organizatorem, – kontroluje podległych pracowników, – motywuje podległych pracowników do działania Ponadto zaznaczyć należy, iż kierownik jest uważany za polityka, który reprezentuje swój zespół, jest administratorem pracy zespołu i osobą, która odpowiada za realizację strategii firmy. Kierownik w organizacji Nie ulega żadnej wątpliwości, iż kierownik w danej organizacji pełni rolę szczególną i nie ma przed sobą łatwego zadania do realizacji. Kim zatem jest ta osoba? – kierownik musi być osobą odpowiedzialną…

Czytaj więcej

Różnice między EMAS a ISO 14001

Sprawdź różnice między EMAS a ISO 14001 >> Certyfikaty i kontrole jakości zawsze są gwarancją, że produkt jest wysokiej jakości. Czym one się różnią, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? EMAS System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest stanowi użyteczne narzędzie tworzenia w instytucjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz energią. EMAS stanowi unijny instrument zwiększenia ochrony środowiska. Udział w nim jest dobrowolny. Opiera się głównie na ekozarządzaniu oraz audycie. Cel EMAS Celem EMAS jest ciągłe wsparcie ulepszania efektów działalności organizacji w zakresie ochrony środowiska. Cel ten…

Czytaj więcej

Różnice między dotacją a subwencją

Sprawdź różnice między dotacją a subwencją >> Istnieje bardzo wiele możliwości uzyskania dofinansowania na różne cele. Najczęściej z Unii Europejskiej lub z instytucji publicznych. Dotacje i subwencje do dwie różne formy dofinansowania. Dotacje Dotacja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo określonym podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja jest wsparciem finansowym o charakterze uznaniowym. Podmiot, który ubiega się o dotację musi spełnić określone warunki. Wadą dotacji jest to, że niszczy zasady konkurencji, bo podmiot otrzymujący dotację od razu ma silniejszą pozycję na rynku oraz to, że mogą nadmiernie…

Czytaj więcej

Różnice między dieslem a benzyną

Sprawdź różnice między dieslem a benzyną >> Kupując samochód zawsze staje się przed wyborem: diesl czy benzyna. Oczywiście oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Kiedyś przy wyborze paliwa kierowano się głównie ceną. Diesel był zdecydowanie tańszy. Jednak obecnie czym tak naprawdę różnią się te rodzaje paliwa? Diesel Diesel to inaczej silnik o zapłonie samoczynnym, to jest silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym. Ten typ silnika charakteryzuje się większym, niż w silnikach z zapłonem iskrowym ciśnieniem maksymalnym czynnika. Z uwagi na to, że zapłon jest samoczynny, nie jest potrzebne…

Czytaj więcej

Różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Sprawdź różnice między cyklem klasycznym a współczesnym Cykl klasyczny i współczesny to pojęcia pochodzące z ekonomii. Aby lepiej je zrozumieć należy najpierw przyjrzeć się samemu wzrostowi gospodarczemu i czynnikom, jakie na niego wpływają. Wzrost gospodarczy Na wzrost gospodarczy wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy: wielkość zatrudnienia, wydajność pracy, czynniki społeczne. Natomiast do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć takie jak: innowacje zagraniczne, handel zagraniczne oraz kooperacja międzynarodowa. Wahania koniunkturalne Wahania koniunkturalne ściśle wiążą się z cyklem klasycznym i współczesnym. Wyróżnia się następujące rodzaje wahań koniunkturalnych: – sezonowe – wynikają…

Czytaj więcej

Różnice między CIT a PIT

Sprawdź różnice między CIT a PIT Podatki nigdy nie są sprawą prostą. Większość ludzi, gdy nadchodzi czas rozliczeń kieruje swoje kroki do księgowych. Podstawowe rodzaje podatków to właśnie CIT oraz PIT. Co oznaczają te skróty? CIT CIT jest to podatek, w którym podstawą opodatkowania są dochody osób prawnych, np. spółek lub przedsiębiorstw. Podstawy prawne Kwestię podatku dochodowego od osób prawnych przybliża ustawa o podatku dochodowym dotyczącym osób prawnych. Jest to bardzo rozbudowana ustawa, bo posiada prawie 200 stron i 42 bardzo rozwinięte artykuły. Ustawa opisuje podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym obejmującym…

Czytaj więcej

Różnice między CEDiG a KRS

Sprawdź różnice między CEDiG a KRS >> CEDiG i KRS to dwie bazy zawierające podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zakładając działalność niezbędne jest wypełnienie obowiązku rejestracyjnego. Gdzie należy zarejestrować nowe przedsiębiorstwo – w CEDiG czy KRS? CEDiG CEDiG to Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja i Informacja o działalności działa na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do CEDiG Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, przedsiębiorca ma możliwość podjęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji…

Czytaj więcej

Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

Sprawdź różnice między biz a inwestycjami portfelowymi >> BIZ to skrót od bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na czym one polegają? Przede wszystkim należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne nasilenie przepływów kapitału pomiędzy państwami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z form przepływu kapitału między państwami. Bezpośrednia inwestycja zagraniczna następuje wtedy, gdy osoba z danego kraju-inwestor bezpośredni, na znaczący wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie będącym w innym kraju. Według standardów międzynarodowych realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa następuje wtedy, gdy inwestor posiada pośrednio albo bezpośrednio przynajmniej 10 % całkowitej ilość głosów…

Czytaj więcej