Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym

Sprawdź różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Dzieli się na leasing finansowy i operacyjny. Zalety leasingu Korzyści wynikające z leasingu dla leasingobiorcy: • Niewielki wkład własnego kapitału, • zmniejszenie obciążeń podatkowych, • umożliwienie rozliczenia podatku VAT. Leasing finansowy Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania…

Czytaj więcej