Różnice między akcją a obligacją

Akcje i obligacje to dwa najbardziej popularne rodzaje papierów wartościowych. Pomimo faktu, że są zaliczane do dokumentów nadających ich właścicielowi prawa majątkowe, występują między nimi różnice, z którymi warto zapoznać się poniżej. Różnice Podstawową różnicą między akcjami a obligacjami jest to, że  posiadacz akcji ma jednocześnie udział w  kapitale spółki akcyjnej.  Ma prawo decydować o losach przedsiębiorstwa, jednak jego zarobek lub utrata środków pieniężnych jest  uzależniona od notowań akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Nie zarabia pieniędzy na jakimkolwiek oprocentowaniu akcji. Właściciel obligacji natomiast, zarabia pieniądze  z oprocentowania, jakie …

Czytaj więcej