Różnice między kredytem a pożyczką

pozyczka-kredyt

Czym się różni kredyt od pożyczki? Sprawdź:

Dla wielu osób kredyt i pożyczka to to samo. Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu długu należy zachować ostrożność i wybrać instytucję, która najlepiej sprosta naszym potrzebom i zaoferuje najlepsze warunki. Warto o tym pamiętać, gdyż zarówno kredyt, jak i pożyczka są najpopularniejszymi produktami na rynku finansowym.

Czym jest kredyt?

Termin „kredyt” jest zarezerwowany tylko dla banków. Zasady jego udzielania jasno precyzuje ustawa o Prawie Bankowym. Kredyty nie są udzielane ze środków własnych banku. Bank obraca pieniędzmi swoich klientów. Tak, tak. Środki każdego z nas mogą być pożyczone innej osobie. Oczywiście jest to regulowane prawem. Umowa kredytowa jest zawsze pisemna, jasno określa wysokość rat i terminy spłaty. Spłata obciążona jest odsetkami, a niewywiązanie się z umowy pociąga za sobą konsekwencje finansowe. W pewnych okolicznościach bank może zażądać przedterminowej spłaty kredytu.

Czym jest pożyczka?

W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może być udzielona przez osobę fizyczną (prywatną) ale także przez instytucję (chwilówki). Pożyczone pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Umowa pisemna musi być sporządzona, tylko jeśli kwota pożyczki przewyższa 500 złotych. Nie ma konieczności określania terminu zwrotu, ani wysokości rat. Oprocentowanie jest wynikiem negocjacji a nie polityki banku/firmy. Pożyczkodawca, w przeciwieństwie do banku, nie może zażądać wcześniejszej spłaty pieniędzy, jeżeli ich przeznaczenie okazało się inne niż deklarowane (pożyczkobiorca zadłużył się aby kupić nowy samochód, ale zdecydował się jednak wydać pieniądze na remont mieszkania).

Podsumowując…

  1. Kredytu udziela bank
  2. Pożyczkę można wziąć od osoby prywatnej
  3. Warunki kredytu określa pisemna umowa
  4. W przypadku pożyczki pisemna umowa nie jest niezbędna

Leave a Comment