Różnice między audytem a kontrolą

Sprawdź różnice między audytem a kontrolą >> Pojęcia audyt i kontrola są często mylone. Zupełnie niesłusznie. Audyt wiąże się głównie z księgowością, z rachunkami. Natomiast kontrola jest pojęciem o wiele bardziej ogólnym i ma zastosowanie do wielu dziedzin. Audyt Audyt polega na ocenie danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Najważniejsze jest, aby ocena była niezależna. Audyt polega na sprawdzaniu danego podmiotu pod kątem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz normami prawa. Mogą być również brane pod uwagę przepisy i regulaminy wewnętrzne danej organizacji. Historia pojęcia audyt Słowo audyt pochodzi…

Czytaj więcej

Różnice między kontrolą a nadzorem

Podobne efekty Zarówno nadzór jak i kontrola mają podobny cel i efekt. Różnią się jednak one między sobą w sposobie wykonywania tych czynności. Pewnie dlatego wiele osób myli te terminy. Nie popełniają one jakiejś strasznej gafy, warto jednak pamiętać, że pojęcia te nie oznaczają tego samego. Kontrola Kontrolą nazwiemy porównywanie stanu rzeczywistego jakiegoś procesu czy działania ze stanem wymaganym, wyznaczonym przez przyjęte normy i oczekiwania. Kontrola jest procesem wyrywkowym, który może mieć miejsce regularnie i cyklicznie, bądź w sposób niespodziewany i zaskakujący. Podstawowymi funkcjami kontroli jest ocenianie, sprawdzanie i wyciąganie…

Czytaj więcej