Różnice między monopolem a konkurencją doskonałą

Monopol jest rynkiem na którym tylko jedno przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje swoje towary. Przedsiębiorstwo takie posiada monopolistyczną pozycję, czyli stwarza wobec innych przedsiębiorstw takie bariery, które uniemożliwiają im konkurowanie z tym przedsiębiorstwem. Polityka tegoż przedsiębiorstwa jest również monopolistyczna. Sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej             W ekonomii wyróżnia się trzy sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej: – ze względu na własność czynników wytwórczych lub produkowanych dóbr, – ze względu na przyczyny instytucjonalne np. zakazy, licencje, koncesje itd., – ze względu na konkurencję wobec której trzeba stosować politykę monopolistyczną                 Na czym polega polityka monopolistyczna?…

Czytaj więcej

Różnice między celem a misją organizacji

Wizja, misja, standardy, cele W dzisiejszych czasach każda poważna firma ma swoją misję, wizję i standardy. Dodatkowo bardzo często możemy spotkać się z terminem „cel” organizacji. Czy jest to w takim razie to samo co misja? Niekoniecznie. Ba, bardzo rzadko. Choć cel organizacji nie wyklucza misji, ani misja celu, są to dwa różne pojęcia opisujące profil danej organizacji. Misja a cel Misją firmy może być na przykład ciągły rozwój proponowanych rozwiązań, docieranie z nimi do jak największej grupy odbiorców czy podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości użytkowników danej usługi. Misją może…

Czytaj więcej