Różnice między EMAS a ISO 14001

Sprawdź różnice między EMAS a ISO 14001 >> Certyfikaty i kontrole jakości zawsze są gwarancją, że produkt jest wysokiej jakości. Czym one się różnią, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? EMAS System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest stanowi użyteczne narzędzie tworzenia w instytucjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz energią. EMAS stanowi unijny instrument zwiększenia ochrony środowiska. Udział w nim jest dobrowolny. Opiera się głównie na ekozarządzaniu oraz audycie. Cel EMAS Celem EMAS jest ciągłe wsparcie ulepszania efektów działalności organizacji w zakresie ochrony środowiska. Cel ten…

Czytaj więcej