Różnice między kierownikiem a liderem

Kierownik jest osobą, która w danej organizacji spełnia kilka podstawowych funkcji:

– przewodzi podległemu personelowi,

– planuje,

– jest organizatorem,

– kontroluje podległych pracowników,

– motywuje podległych pracowników do działania

Ponadto zaznaczyć należy, iż kierownik jest uważany za polityka, który reprezentuje swój zespół, jest administratorem pracy zespołu i osobą, która odpowiada za realizację strategii firmy.

Kierownik w organizacji

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż kierownik w danej organizacji pełni rolę szczególną i nie ma przed sobą łatwego zadania do realizacji. Kim zatem jest ta osoba?

– kierownik musi być osobą odpowiedzialną i sam też ponosi odpowiedzialność za swoją pracę i swoich podwładnych wobec „szefów” najwyższego szczebla w organizacji,

– praca kierownika to przede wszystkim praca z ludźmi: podwładnymi, przełożonymi, kierownikami innych działów, klientami firmy itd.,

– od kierownika wymaga się zawsze większego zaangażowania w pracę niż od jego podwładnych, gdyż to on jest motorem działania,

– kierownik ustala priorytety działań zarówno dla swoich podwładnych, jak i też dla siebie,

– kierownik deleguje uprawnienia wśród podwładnych i dokonuje między nimi podziału zadań,

– dobry kierownik musi mieć zdolność zarówno do analitycznego, jak i też syntetycznego sposobu myślenia,

– kierownik musi być dobrym negocjatorem, to on negocjuje warunki wielu umów z kontrahentami,

–  kierownik jest także rozjemcą, gdyż to on rozwiązuje konflikty wśród podwładnych,

– każdy kierownik musi umieć odnaleźć swoje miejsce na spotkaniach, zebraniach itp. Musi być wówczas dyplomatą

Kim jest zatem lider?

Z definicji lider to osoba która przewodzi danej grupie, czy też organizacji. Jednakże sposób jego działania sprawia, iż wszyscy chcą go naśladować i z łatwością poddają się jego przywództwu.

Cechy lidera

– jest osobą, która posiada autorytet,

– lider to osoba, która zajmuje w organizacji eksponowane stanowisko a jej autorytet nie wygasa z chwilą, gdy z danej organizacji odchodzi,

– lider jest osobą szanowaną i lubianą,

– jest człowiekiem, który ma dobry kontakt z ludźmi

Jakie są różnice między kierownikiem a liderem?

  1. Pojęcie kierownika jest ściśle związane z nauką o zarządzaniu, zaś pojęcie lidera określane jest w psychologii,
  2. Kierownik w danej organizacji ma do spełnienia określone funkcje i zadania, lider bazuje na swoim autorytecie,
  3. Kierownik jest przełożonym wydającym polecenia i jest pracownikiem danej organizacji,

w przypadku lidera liczy się jego osobowość i autorytet, dlatego też ludzie chętnie poddają się jego przywództwu,

  • Ludzie chcą naśladować lidera, a kierownika nie zawsze,
  • Sposób działania lidera podoba się ludziom, działania kierownika nie zawsze mają poparcie ze strony podwładnych,
  • Lider ma dobry kontakt z ludźmi, a to czy taki kontakt ma też kierownik zależy wyłącznie od jego osobowości

Dokonując podsumowania powyższych informacji należy zawsze pamiętać o bardzo  istotnym fakcie, iż kierownik w swojej organizacji może zostać także liderem, jeśli spełni poniższe kryteria:

1. Będzie miał autorytet,

2. Będzie miał dobry kontakt z ludźmi,

3. Jego działania będą takimi, które ludzie chcą naśladować

Podsumowując kierownikiem można po prostu zostać mając odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i wykształcenie. Pozycję lidera należy w sobie kształtować przez wiele lat i ciężko na nią pracować.

Leave a Comment