Różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Sprawdź różnice między cyklem klasycznym a współczesnym Cykl klasyczny i współczesny to pojęcia pochodzące z ekonomii. Aby lepiej je zrozumieć należy najpierw przyjrzeć się samemu wzrostowi gospodarczemu i czynnikom, jakie na niego wpływają. Wzrost gospodarczy Na wzrost gospodarczy wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy: wielkość zatrudnienia, wydajność pracy, czynniki społeczne. Natomiast do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć takie jak: innowacje zagraniczne, handel zagraniczne oraz kooperacja międzynarodowa. Wahania koniunkturalne Wahania koniunkturalne ściśle wiążą się z cyklem klasycznym i współczesnym. Wyróżnia się następujące rodzaje wahań koniunkturalnych: – sezonowe – wynikają…

Czytaj więcej