Różnice między CEDiG a KRS

Sprawdź różnice między CEDiG a KRS >> CEDiG i KRS to dwie bazy zawierające podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zakładając działalność niezbędne jest wypełnienie obowiązku rejestracyjnego. Gdzie należy zarejestrować nowe przedsiębiorstwo – w CEDiG czy KRS? CEDiG CEDiG to Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja i Informacja o działalności działa na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do CEDiG Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, przedsiębiorca ma możliwość podjęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji…

Czytaj więcej