Różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Sprawdź różnice między cyklem klasycznym a współczesnym Cykl klasyczny i współczesny to pojęcia pochodzące z ekonomii. Aby lepiej je zrozumieć należy najpierw przyjrzeć się samemu wzrostowi gospodarczemu i czynnikom, jakie na niego wpływają. Wzrost gospodarczy Na wzrost gospodarczy wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy: wielkość zatrudnienia, wydajność pracy, czynniki społeczne. Natomiast do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć takie jak: innowacje zagraniczne, handel zagraniczne oraz kooperacja międzynarodowa. Wahania koniunkturalne Wahania koniunkturalne ściśle wiążą się z cyklem klasycznym i współczesnym. Wyróżnia się następujące rodzaje wahań koniunkturalnych: – sezonowe – wynikają…

Czytaj więcej

Różnice między teatrem greckim a współczesnym

Sprawdź czym się różni teatr grecki od współczesnego: Jak wiadomo teatr wywodzi się ze starożytnej Grecji. Tradycja ta przetrwała i rozwijała się przez setki lat. Dzisiejszy teatr, choć wierny początkowej idei wystawiania sztuk, bardzo różni się od swojego greckiego pierwowzoru. Na czym polegają różnice? Jest ich bardzo wiele. Po pierwsze w teatrze greckim występowało trzech aktorów oraz chór, którego zadaniem było komentowanie wydarzeń ze sceny. Dziś aktorów w jednym przedstawieniu może być nawet kilkunastu. W teatrze greckim występować mogli tylko mężczyźni, odgrywający również role kobiece. Wszyscy aktorzy nosili maski. W…

Czytaj więcej