Różnice między ekonomią pozytywną a normatywną

Sprawdź czym się różni ekonomia pozytywna od normatywnej: Terminy ekonomiczne niemal zawsze sprawiają trudności. Nie inaczej jest w przypadku terminów „ekonomia pozytywna” i „ekonomia normatywna”. Co to w ogóle jest i jaka jest między nimi różnica? Postarajmy się wyjaśnić tę kwestię. Na potrzeby tego tekstu wprowadźmy skróty EP i EN. Czym się zajmują? Ekonomia pozytywna ma za zadanie wyjaśniać zjawiska ekonomiczne, a ekonomia normatywna wartościuje fakty opisane przez ekonomię pozytywną. EP opiera się na obiektywnej wiedzy o badanej rzeczywistości i zjawiskach mających miejsce w gospodarce takimi, jakimi one są. Nie  ocenia…

Czytaj więcej