Różnice między polityką fiskalną a monetarną

polityka-fiskalna-monetarna

Sprawdź czym się różni polityka fiskalna od monetarnej:

Każde dzisiejsze państwo, aby dobrze działało, potrzebuje skutecznej polityki gospodarczej. Składa się na nią między innymi polityka fiskalna i polityka monetarna.

Pomimo faktu, iż obie one dotyczą sposobu gospodarowania walutą, nie jest to to samo. Nie są też podobne do siebie, poza aspektem finansowym, którego obie dotyczą.

Polityka fiskalna dotyczy stawek podatkowych. Reguluje je, tak aby zarówno przedsiębiorstwa i obywatele wykazywali jak największą aktywność, co sprzyja rozwojowi państwa. Polityka monetarna zaś, dotyczy stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej tak dobiera poziom stóp, aby podnosić lub obniżać aktywność gospodarczą w kraju. Efektem polityki fiskalnej są niższe, bądź wyższe stawki podatkowe. Efektem polityki monetarnej, wysokie lub niskie stopy procentowe.

Czego dotyczą różnice?

Różnice zatem, dotyczą skutków jakie niesie za sobą prowadzenie każdej z nich. Niskie bądź wysokie stawki podatkowe regulują wpływy do skarbu państwa (wyższe lub niższe). Ludzie więcej (lub mniej) kupują, co wpływa na ich komfort życia. Polityka fiskalna ma wpływ na inwestycje oraz eksport. Wysokość stóp procentowych wpływa na ilość inwestycji, ogólną sytuację na rynku bankowym i kredytowym oraz na aktywność obywateli i firm na rynku gospodarczym.

Podsumowując…

  1. Polityka fiskalna reguluje stawki podatkowe
  2. Polityka monetarna reguluje wysokość stóp procentowych
  3. Polityka fiskalna reguluje wpływy do budżetu państwa
  4. Polityka monetarna wpływa na atrakcyjność rynku

3 Thoughts to “Różnice między polityką fiskalną a monetarną”

Leave a Comment