Różnice między home a house

jezyk-angielski

Sprawdź czym się różni 'home’ od 'house’…

W języku polskim mamy do czynienia tylko z jednym rzeczownikiem „dom”, który opisuje zarówno budynek mieszkalny, jak i przestrzeń mieszkalną. W angielskim terminy są dwa, używane w zależności od tego co opisujemy i o czym mówimy. „House”  jest budynkiem, a „home” to miejsce gdzie żyją ludzie.

Oto kilka przykładów:

„Home is where the heart is.” – Dom jest tam gdzie jest serce

„Home, sweet home” – dom, słodki dom – wyrażenie idiomatyczne, w języku polskim powiemy „wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.”

„I am going home” – Idę do domu

„The house is made of bricks”  – Ten dom (budynek) zbudowany jest z cegieł.

„The house was built in 1956” – Ten dom (budynek) został zbudowany w roku 1956

Podsumowując…

  1. House” to dom w znaczeniu budynku
  2. Home” to dom jako miejsce w którym mieszkamy

Leave a Comment