Różnice między angielskim brytyjskim a amerykańskim

Sprawdź czym się różni angielski brytyjski a amerykańskiego >>

Najprościej można powiedzieć, że angielski brytyjski i angielski amerykański to dwa różne dialekty tego samego języka. Różnią się one dość znacznie i nie wolno ich mieszać, dlatego tak istotne jest orientowanie się w elementach charakterystycznych dla każdego z nich.

Dialekt

Dialekt jest to odmiana języka odznaczająca się charakterystycznymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi czy gramatycznymi, które odróżniają ją od innych odmian tego języka. W języku polskim dialektem jest np. kaszubski lub śląski.

Zgodność rzeczowników zbiorowych z czasownikiem

Jest to pierwsza różnica pomiędzy angielskim brytyjskim a angielskim amerykańskim. W brytyjskim angielskim możliwe jest użycie czasownika w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
Natomiast w amerykańskim angielskim zawsze po rzeczowniku zbiorowym musi występować czasownik w liczbie pojedynczej.

Czas Present Prefect

Występuje w obu dialektach. W brytyjskim angielskim częściej. Czas Present Perfekt wykorzystujemy w następujących sytuacjach:
• Gdy przeszłe wydarzenie ma skutek w przyszłości;
• Kiedy czynność rozpoczęła się w przyszłości i trwa nadal w teraźniejszości;
• Kiedy czynność powtarza się wielokrotnie.
Jeżeli zdarzenie przeszłe ma skutek w przyszłości, to w brytyjskim angielskim po osobie zawsze wstawiamy czasownik ,,have”.W brytyjskim angielskim przed just’, ‘already’, ‘yet’, również wstawiamy ,,have”.

Przyimki

Przyimki zawsze są problematyczne. Poza tym, wiele zwrotów zawierających na przykład ,,at”, ,,on” czy ,,in” w angielskim amerykańskim i brytyjskim brzmi inaczej. Przykładem może być at the weekend, w brytyjskim angielskim. Natomiast w amerykańskim angielskim trzeba powiedzieć on the weekend.

Słownictwo

Kolejna różnica polega na tym, że oba dialekty używają czasami różnych wyrazów określając tą samą rzecz. Dotyczy to na przykład takich słów jak: winda, wakacje, metro, benzyna oraz parking.

Ortografia/pisownia

Bardzo łatwo jest się tu pomylić, bo różnic w tej kwestii jest mnóstwo. Przedstawię tylko te najważniejsze:
• pisownia końcówki -our/-or
W brytyjskim angielskim należy napisać: colour, flavour i neighbour, w amerykańskim- color, flavor oraz neighbor
• pisownia końcówki -re/-er
W brytyjskim angielskim należy napisać: centre, theatre i sabre, w amerykańskim- center, theater oraz saber
• pisownia końcówki -ise, -ize, -isation, -ization
W brytyjskim angielskim należy napisać: organise, realise, organisation, w amerykańskim- organize, realize, oraz organization
Oczywiście to tylko kilka przykładów, ale takich słów jest o wiele więcej. Oba te dialekty również różnią się odmianą czasowników nieregularnych. W każdym z tych języków trzeba się ich od nowa nauczyć.

Interpunkcja

W brytyjskim angielskim po zwrotach grzecznościowych nie ma kropki. Inaczej odczytuje się również daty. W angielskim brytyjskim podaje się dzień, miesiąc, rok, a w amerykańskim angielskim miesiąc, dzień, rok.
W brytyjskim angielskim lata 90 XX wieku oznacza się tak: 1990s, a w amerykańskim tak: 1990’s.

Wymowa

Każdy z tych dialektów ma swoich miłośników. Amerykański angielski dla osób słabo znających język jest na pewno łatwiejszy do zrozumienia.
W amerykańskim angielskim występuje rotyzacja, czyli wymawianie głoski /r/ przed spółgłoskami i na końcu wyrazów.
Oba te dialekty różni również akcent na sylabę. Na przykład w amerykańskim angielskim w słowie balet dajemy akcent na pierwszą sylabę, a w brytyjskim angielskim na drugą sylabę.

Podsumowując…

Posumowanie różnic między angielskim brytyjskim a amerykańskim
• W brytyjskim angielskim możliwe jest użycie czasownika w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
• Użycie czasu Present Perfect
• Użycie przyimków
• Pisownia końcówek
• Wymowa
• Rotyzacja w amerykańskim angielskim
• Pisownia dat
• Różne akcenty na sylabę w tym samym słowie

Leave a Comment