Różnice między czasami w języku angielskim

Sprawdź różnice między czasami w języku angielskim >>

W języku angielskim występuje wiele czasów. W języku polskim jest to o wiele prostsze, ponieważ są tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku polskim czasy przeszłe teraźniejsze i przyszłe, mają jeszcze swoje odmiany.

Czasy przeszłe w języku angielskim
W języku angielskim występują następujące czasy przeszłe: Past Simple, Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous.

Past Simple

Czas Past Simple odnosi się do zdarzeń przeszłych dokonanych. Nie ma związku z teraźniejszością.
Budowa zdania w tym czasie jest zależna od tego, czy używa się czasownika regularnego, czy nieregularnego.

Budowa zdania w tym czasie
Najpierw występuje podmiot, później II forma czasownika (do czasownika regularnego dodaje się końcówkę –ed, nieregularne trzeba znać na pamięć), na końcu jest reszta zdania.

Zdanie pytające:

W pytaniach ogólnych najpierw używa się did, później podmiotu, czasownika w formie podstawowej, a po nich reszty zdania.
Natomiast w pytaniach szczegółowych najpierw stosuje się zaimek pytający, póżniej did, podmiot, czasownik w postaci podstawowej, na końcu resztę zdania.

Zdanie przeczące:
Zdania przeczące tworzy się tak samo jak zdania twierdzące, tylko do did, dodaje się not (didn’t).

Czas Past Continous

Użycie

Czasu Past Continuous używa się w odniesieniu do :
1. czynności ciągłej, przerwanej przez inne działanie w przeszłości. Mówiąc o czynności dłuższej stosuje się czas Past Continuous, a o krótszej czas Past Simple
2. dwóch lub więcej czynności, które trwały jednocześnie;
3. w opowiadaniach, żeby je uszczegółowić.

Budowa zdania

Zdanie twierdzące

W zdaniach twierdzących najpierw występuje podmiot, później odpowiednia forma czasownika to be w czasie przeszłym (was/were), czasownik zakończony na –ing i reszta zdania.

Zdanie przeczące

W zdaniach twierdzących najpierw występuje podmiot, później przecząca forma czasownika to be w czasie przeszłym (wasn’t/weren’t), czasownik zakończony na –ing i reszta zdania.

Zdania pytające

W pytaniach ogólnych najpierw używa się were/was, później podmiotu, czasownika z końcówką, a po nich reszty zdania.
Natomiast w pytaniach szczegółowych najpierw stosuje się zaimek pytający, póżniej was lub were, podmiot, czasownik z końcówką -ing, na końcu resztę zdania.

Czas Past Perfect

Czasu Past Perfect ma zastosowanie do przeszłej czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości.

Budowa zdania

Zdanie twierdzące
W zdaniach twierdzących najpierw występuje podmiot, później had, III forma czasownika (nieregularny lub regularny + końcówka –ed) i reszta zdania.

Zdania pytające
W pytaniach ogólnych najpierw używa się had, podmiotu, , później III formy czasownika, a po nich reszty zdania.
Natomiast w pytaniach szczegółowych najpierw stosuje się zaimek pytający, póżniej had podmiot, czasownik w III formie, na końcu resztę zdania.

Zdanie przeczące
W zdaniach przeczących najpierw występuje podmiot, później przecząca forma czasownika t w czasie przeszłym (hadn’t), czasownik w III formie i reszta zdania.

Past Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używa się w odniesieniu do:
1. czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i jeszcze trwa
2. czynności, która kończy się w momencie, gdy o tym mówimy.

Budowa zdania

Zdanie twierdzące

W zdaniach twierdzących najpierw występuje podmiot, później odpowiednia forma czasownika to have w czasie przeszłym (have,has), been, czasownik zakończony na –ing i reszta zdania.

Zdania pytające

W pytaniach ogólnych najpierw używa się formy to have, podmiotu, , póżniej been czasownika z końcówką ing, a po nich reszty zdania.
Natomiast w pytaniach szczegółowych najpierw stosuje się zaimek pytający, póżniej odpowiednia forma to have , podmiot, been, czasownik z końcówką -ing, na końcu resztę zdania.
W zdaniach twierdzących najpierw występuje podmiot, później przecząca forma czasownika to be w czasie przeszłym (haven’t), been, czasownik zakończony na –ing i reszta zdania.

Podsumowując…

• Czasy w języku angielskim różnią się tym, kiedy należy ich używać
• Czasy w języku angielskim różnią się odmianą czasownika ,,być” przez osoby oraz formą czasownika oznaczającego daną czynność

Leave a Comment