Różnice między going to a will

jezyk-angielski

Sprawdź czym się różni 'going to’ od 'will’ …

W języku angielskim możemy mówić o czynnościach przyszłych jako tych pewnych i tych, które mogą ulec zmianie. Do budowania takich konstrukcji językowych służą właśnie dwa czasowniki „will” oraz „going to… do something”. Poniżej wykazaliśmy różnice między nimi:

Will” znaczy zrobię?

„What will you do about the mess in your room?”  Mama zapytała 10 – letnie dziecko. „I will sort it out, mummy” Posprzątam – odpowiedział brzdąc. „What are you going to do tonight?” ( Co zamierzasz robić dziś wieczorem?) zapytał Bob Petera. „ I am going to stay at home and watch a movie, but I am happy to go out  if you feel like” (Zamierzam zostać w domu i obejrzeć film, ale chętnie wyjdę na miasto, jeśli ty masz ochotę) odpowiedział Peter.

Wniosek

Will” określa przyszłe czynności, które na pewno zostaną wykonane, „going to” również odnosi się do przyszłości, jednak nie są to pewne plany czy decyzje i mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników i wpływu wielu okoliczności na owe plany. Oczywiście „will” jest bardziej precyzyjnym terminem i należy wiedzieć w jakich sytuacjach rozmówca oczekuje której odpowiedzi. Czasem pytanie może zawierać frazę „going to”, a my już mamy jasno określone cele i odpowiemy używając „will”

Podsumowując…

  1. Will” odnosi się do pewnych wydarzeń z przyszłości „I will do it” – Zrobię to
  2. Going to” pozostawia odrobinę niepewności i możliwość zmiany stanowiska  „I am going t do it” – Zamierzam to zrobić
  3. Will” precyzyjnie określa to co się wydarzy „ I am sure it will happen” – Jestem pewien/ pewna, że to się wydarzy np. „ It will be raining today” – Będzie dziś padało

Leave a Comment