Różnice między going to a will

Sprawdź czym się różni 'going to’ od 'will’ … W języku angielskim możemy mówić o czynnościach przyszłych jako tych pewnych i tych, które mogą ulec zmianie. Do budowania takich konstrukcji językowych służą właśnie dwa czasowniki „will” oraz „going to… do something”. Poniżej wykazaliśmy różnice między nimi: „Will” znaczy zrobię? „What will you do about the mess in your room?”  Mama zapytała 10 – letnie dziecko. „I will sort it out, mummy” Posprzątam – odpowiedział brzdąc. „What are you going to do tonight?” ( Co zamierzasz robić dziś wieczorem?) zapytał Bob…

Czytaj więcej

Różnice między since a for

Sprawdź czym się różni 'since’ od 'for’… Zarówno termin „since” jak i „for” odnosi się do wydarzeń rozciągniętych w czasie. W nauce angielskiego bardzo często mylimy te pojęcia i nie jesteśmy w stanie poprawie między nimi rozróżnić. Postarajmy się wyjaśnić wątpliwości poniżej. Różnice między since a for Najprościej rzecz ujmując, „since” oznacza „od” (jakiegoś punktu w czasie, najczęściej w przeszłości, ale można też używać w konstrukcjach przyszłych), a „for” oznacza „przez” (jakiś czas, od pewnego momentu, do pewnego momentu). Jako równicę należy wskazać także fakt, iż „since „ występuje w…

Czytaj więcej

Różnice między have to a must

Sprawdź czym się różni 'have to’ od 'must’… Aby opisać taką właśnie komiczność użyjemy czasownika „have to”. „Must to” również odnosi się do czynności, które należy wykonać, jednak w tym przypadku można po pierwsze pozostać nieco bardziej elastycznym, a po drugie nie jest to konieczność nadzorowana, bezwarunkowa, rozliczana, czyli taka która nie wynika z przymusu i konieczności a raczej z woli zrobienia czegoś, choć tez nie do końca. „Must to” również odnosi się do czynności, które musimy wykonać, ale nikt nie każe nam ich robić. „I must go to work.”…

Czytaj więcej

Różnice między few a a few

Sprawdź czym się różni 'few’ od 'a few’… Tłumacząc angielskie wyrażenia „few” oraz „a few” na język polski wiele osób traci orientację co do różnic między nimi. Dzieje się tak dlatego, że różnica między nimi jest dla osób nieanglojęzycznych bardzo mało uchwytna. Najprościej jest przetłumaczyć je oba jako „kilka” i nie popełni się tutaj błędu. Jaka jest różnica? Aby w pełni zrozumieć niuanse języków obcych trzeba wyjść poza jedynie językowe znaczenia słowa. W języku angielskim można powiedzieć, że czegoś/ kogoś jest kilku, lub mniej niż kilka. W języku polskim aby…

Czytaj więcej

Różnice między bynajmniej a przynajmniej

Chociaż w języku potocznym użycie tych słów stało się zamienne mają one zupełnie inne znaczenia. Wielu ludzi razi używanie słowa „bynajmniej” w znaczeniu „przynajmniej”. Jest to jednak trend dość rozpowszechniony. Przedostaje się do słownika osób wykształconych, niewykluczone zatem, że kiedyś zostanie on całkowicie zaakceptowany.  O co chodzi z tymi różnicami Zdefiniujmy na początek słowo „bynajmniej”. Partykuła ta występuje najczęściej w połączeniu z „nie”, ale też w zdaniach z zaprzeczonym czasownikiem. 1)Wygrał, bynajmniej nie dlatego, ze grał uczciwie. 2)Nie mam bynajmniej chęci iść dzisiaj do kina. Wykrzyknik „bynajmniej” może występować samodzielnie…

Czytaj więcej