Różnice między borrow a lend

jezyk-angielski

Sprawdź czym się różni 'borrow’ od 'lend’ w j. angielskim:

„Pożyczysz mi samochód? Pożyczę.” – Zdanie to możemy powiedzieć po angielsku w dwojaki sposób.

„Can I borrow your car?” „Yes, you can borrow my car” albo

„Will you lend me your car?” „Yes, I will lend you my car”

Otóż w języku polskim nie ma znaczenia czy pożyczamy coś komuś, czy coś od kogoś. Zawsze użyjemy czasownika „pożyczać”. W języku angielskim są to dwa rożne terminy stosowane w zależności od sytuacji.  „To borrow” oznacza fakt pożyczenia czegoś od kogoś, tak jak mamy to zobrazowane w pierwszym zdaniu. Drugi zdanie definiuje nam użycie czasownika „to lend”, a więc pożyczanie/ wypożyczanie czegoś komuś. Jeśli ja chcę coś pożyczyć użyję terminu „to borrow”. Jeżeli natomiast to ja pożyczam, wówczas użyję czasownika „to lend”. Nigdy jednak, żadnego z nich nie można użyć jako czasownika „wynajmować”. Czasowniki te często sprawiają problemy uczącym się języka angielskiego, jednak praktyka i odpowiednia ilość ćwiczeń są w stanie wypracować pełne zrozumienie tych terminów oraz nawyk stosowania ich w odpowiedniej sytuacji. Po prostu używając ich, tłumacząc polski czasownik „pożyczać” należy zastanowić się kto jest odbiorcą a kto dawcą opisywanej czynności i odpowiednio dobrać opisujący ją rzeczownik w języku angielskim.

Podsumowując…

  1. „To borrow” oznacza pożyczać coś od kogoś. „Could I borrow  some money from you?” „Czy mogę pożyczyć od ciebie trochę pieniędzy?
  2. „To lend” oznacza czynność pożyczania czegoś komuś. „Unfortunately I can not lend you any money” Niestety nie mogę ci pożyczyć żadnych pieniędzy.

2 Thoughts to “Różnice między borrow a lend”

  1. eeva

    a ja sobie tak zapamietalam borrow-biblioteka-books-take-brac borrow /6liter/-czyjes
    lend-d-dac-dalam-moje-/4litery/moje

  2. Vaderek

    A wypożyczać to jak będzie?

Leave a Comment