Różnice między celem a misją organizacji

Wizja, misja, standardy, cele W dzisiejszych czasach każda poważna firma ma swoją misję, wizję i standardy. Dodatkowo bardzo często możemy spotkać się z terminem „cel” organizacji. Czy jest to w takim razie to samo co misja? Niekoniecznie. Ba, bardzo rzadko. Choć cel organizacji nie wyklucza misji, ani misja celu, są to dwa różne pojęcia opisujące profil danej organizacji. Misja a cel Misją firmy może być na przykład ciągły rozwój proponowanych rozwiązań, docieranie z nimi do jak największej grupy odbiorców czy podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości użytkowników danej usługi. Misją może…

Czytaj więcej