Różnice między stowarzyszeniem a fundacją

Sprawdź czym się różni fundacja od stowarzyszenia: Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia powoływane są w konkretnych celach. I to właśnie cele ich istnienia definiują ich znaczenie oraz rolę w społeczeństwie. Stowarzyszenie, w przeciwieństwie do fundacji nie ma na celu zbierania środków finansowych. Jedynymi środkami finansowymi są opłaty członkowskie przeznaczone na działalność stowarzyszenia. Fundacje powoływane są w celach finansowych, a zebrane środki przeznaczane są na jakiś szlachetny cel. Celem tym może być pomoc ludziom ubogim, osobom chorym, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt czy odnowienie zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Stowarzyszenia to…

Czytaj więcej