Różnice między stowarzyszeniem a fundacją

Różnice między stowarzyszeniem a fundacją

Sprawdź czym się różni fundacja od stowarzyszenia:

Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia powoływane są w konkretnych celach. I to właśnie cele ich istnienia definiują ich znaczenie oraz rolę w społeczeństwie. Stowarzyszenie, w przeciwieństwie do fundacji nie ma na celu zbierania środków finansowych. Jedynymi środkami finansowymi są opłaty członkowskie przeznaczone na działalność stowarzyszenia. Fundacje powoływane są w celach finansowych, a zebrane środki przeznaczane są na jakiś szlachetny cel. Celem tym może być pomoc ludziom ubogim, osobom chorym, wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt czy odnowienie zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Stowarzyszenia to dobrowolne uczestnictwo w jakiejś inicjatywie. Może to być stowarzyszenie miłośników jaszczurek, stowarzyszenie o charakterze politycznym czy stowarzyszenie o charakterze religijnym. Ich celem jest wspólne spędzanie czasu wśród ludzi o podobnych poglądach, zainteresowaniach i potrzebach, które mogą przerodzić się we wspólne cele. Na przykład wygranie wyborów, objęcie ochroną konkretnego gatunku jaszczurki, czy wspólna wyprawa do Częstochowy na pielgrzymkę i regularne spotkania przy modlitwie.

Stowarzyszenie a fundacja różnice

Możliwość zakładania stowarzyszeń reguluje ustawa, na mocy której aby powołać stowarzyszenie wymagana jest określona ilość członków. Fundacja może być indywidualna inicjatywa, choć trudno wówczas o sukces. Fundacja nie ma członków. Jest tak zwanym tworem bezosobowym. Ludzie działający w fundacji nie należą do niej. Fundacja jest organizacją pozarządową a o jej celach, majątku i zakresie działania decyduje jej twórca. Przykładem fundacji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podsumowując…

  • Stowarzyszenie posiada członków, fundacja nie
  • Fundacja działa charytatywnie, stowarzyszenie służy wymianie poglądów i wspólnym celom
  • Fundacja jest organizacja pozarządową
  • Stowarzyszenie może mieć charakter polityczny

Leave a Comment