Różnice między celem a misją organizacji

misja-cel-organizacji

Wizja, misja, standardy, cele

W dzisiejszych czasach każda poważna firma ma swoją misję, wizję i standardy. Dodatkowo bardzo często możemy spotkać się z terminem „cel” organizacji. Czy jest to w takim razie to samo co misja? Niekoniecznie. Ba, bardzo rzadko. Choć cel organizacji nie wyklucza misji, ani misja celu, są to dwa różne pojęcia opisujące profil danej organizacji.

Misja a cel

Misją firmy może być na przykład ciągły rozwój proponowanych rozwiązań, docieranie z nimi do jak największej grupy odbiorców czy podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości użytkowników danej usługi. Misją może być też stworzenie przyjaznego środowiska pracy złożonego z ambitnych jednostek tworzących zgraną całość. Z perspektywy firmy warto opracować swoją misję i zamieścić ja na swojej stronie internetowej. Firma z misją jest firmą lepiej postrzeganą, wiarygodniejszą, firmą, która dba o coś więcej niż tylko swoje cele. No właśnie cele. Cel firmy może, choć nie musi być nieco bardziej „przyziemny”od misji. Bo za nowymi rozwiązaniami czy docieraniem do świadomości klientów może stać np. sprzedaż produktu czy usługi. Cel więc może być czysto finansowy, a misja bardziej wykładnią filozofii firmy. Nie oznacza to, że cele nie mogą być szlachetne. Cel jest po prostu punktem do którego się dąży, do którego realizacji wykorzystuje się właśnie swoja misję, wizję i standardy. Realizują go wszyscy pracownicy firmy przyczyniając się do sukcesu całej organizacji.

Podsumowując…

  1. Misja jest filozofią wyznawaną w firmie
  2. Cel służy osiąganiu konkretnych rezultatów w firmie, np. przez sprzedaż

Leave a Comment