Różnice między fakturą a rachunkiem

faktura-rachunek

Sprawdź czym się różni faktura od rachunku:

Każda osoba prowadząca działalność gospodarcza zobowiązana jest do dokumentowania swoich przychodów i obrotów. Musi zatem wystawiać rachunki lub faktury aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Czym różnią się od siebie?

Rożnica między nimi jest stosunkowo prosta.  Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą musi udokumentować swoją sprzedaż towarów czy usług. Jeśli dana firma/ osoba jest płatnikiem podatku VAT, zobligowana jest do wystawia faktury, jeśli natomiast nie jest podatnikiem VAT, czyli nie jest tak zwanym VAT-owcem, swoją sprzedaż kwituje za pomocą rachunku. Obydwa dokumenty wyglądają bardzo podobnie. Na rachunku, oczywiście,  nie ma kwot podatku VAT. Kolejną różnicą jest to, że na rachunku musi być umieszczony podpis osoby wystawiającej, a na fakturze nie jest to konieczne. Na rachunku widnieje imię i nazwisko, lub nazwa firmy, adresy stron transakcji, data oraz numer rachunku, rodzaj usługi, oraz kwotę do zapłaty, cyfrowo i słownie. Na fakturze widniej jej kolejny numer, dane stron wraz Z numerem NIP, data wystawienia i sprzedaży towaru/ usługi, termin płatności i formę zapłaty, nazwę przedmiotu sprzedaży, wartość netto i brutto (czyli z VAT-em) W przeciwieństwie do faktury, rachunek może być wystawiony na dowolnym formularzu, nawet odręcznie. Elementy widoczne na fakturze
i rachunku określają stosowne ustawy prawne.

Podsumowując…

  1. Fakturę wystawiają podmioty będące płatnikami podatku VAT
  2. Rachunek wystawiają podmioty, które nie są VAT-owcami, w tym osoby fizyczne

Leave a Comment