Różnice między ciężarem a masą

masa-ciezar

Sprawdź czym się różni ciężar od masy:

Wiele osób myli pojęcie „masy” z pojęciem „ciężaru”. Wynika to z błędnego oznaczania danej wielkości (ciężaru nie opisujemy za pomocą kilogramów) oraz języka potocznego właśnie. Ciężar jest stosunkiem masy do siły grawitacji i wyraża się w Newtonach. Nie jest zatem wagą danego obiektu. Tę wagę wyraża masa. Wynika z tego, że ciężar jest wielkością zmienną, a masa stałą. Poza tym masa jest wielkością skalarną, a ciężar wektorową.

Ciężar a siła grawitacji

Ciężar ciała zależy od siły grawitacji. To znaczy, że na księżycu ciężar kosmonauty jest inny niż na Ziemi, gdyż inne jest przyciąganie (siła grawitacji) tych dwóch ciał niebieskich. Masa natomiast pozostanie niezmienna i zarówno na księżycu jak i na Ziemi kosmonauta ów będzie ważył tyle samo. To siła grawitacji księżyca zdecyduje o tym, że proporcjonalnie, jeden kilogram masy będzie się tam wydawał około sześciu razy lżejszy niż ten sam kilogram na Ziemi, gdzie siła grawitacji jest po prostu wyższa. Masę wyrażamy w jednostkach wagi. Mogą nimi być gramy, dekagramy kilogramy czy tony oraz inne jak funty czy uncje, w zależności od kraju i przyjętych przez niego jednostek masy.

Podsumowując…

  1. Masa jest wielkością skalarną
  2. Ciężar jest wielkością wektorową
  3. Masa to waga ciała
  4. Ciężar to stosunek masy ciała do siły grawitacji działającej na nie w konkretnych warunkach