Różnice między enklawą a eksklawą

Różnice między enklawą a eksklawą

Sprawdź czym się różni eksklawa od enklawy:

Jest to terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa. Definicja ta ma zastosowanie tylko do terytorium lądowego. Nie nazwalibyśmy tak na przykład wyspy, która z nikim nie graniczy. Przykładem enklawy może być Państwo Lesotho, otoczone terytorium Republiki Południowej Afryki lub San Marino, malutki europejski kraj w obrębie Włoch. Enklawą nazwiemy również teren pewnego rodzaju otoczony zewsząd przez inny, jednorodny teren. Np. las dębowy, który z każdej strony otoczony jest lasem sosnowym.

Eksklawa

To natomiast jest część państwa, lub innego terytorium administracyjnego, położona wewnątrz innej jednostki administracyjnej. Stanowi część terytorium lądowego, leżącego na obszarze nienależącym to tegoż terytorium. Najlepszym przykładem eksklawy jest amerykański stan Alaska. Nie leży on w sąsiedztwie USA a graniczy z Kanadą i z Rosją. Przykładami eksklaw są również miasta czy gminy leżące w obrębie województw do których nie należą terytoria zajmowane przez dana jednostkę

  • Enklawa jest terytorium wewnątrz innego państwa lub obszaru geograficznego
  • Państwo enklawa ma tylko jednego sąsiada
  • Eksklawa jest zewnętrznym terytorium lądowym
  • Może graniczyć z wieloma obszarami lecz wciąż przynależny tylko do jednej jednostki administracyjnej

Leave a Comment