Różnice między enklawą a eksklawą

Sprawdź czym się różni eksklawa od enklawy: Jest to terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa. Definicja ta ma zastosowanie tylko do terytorium lądowego. Nie nazwalibyśmy tak na przykład wyspy, która z nikim nie graniczy. Przykładem enklawy może być Państwo Lesotho, otoczone terytorium Republiki Południowej Afryki lub San Marino, malutki europejski kraj w obrębie Włoch. Enklawą nazwiemy również teren pewnego rodzaju otoczony zewsząd przez inny, jednorodny teren. Np. las dębowy, który z każdej strony otoczony jest lasem sosnowym. Eksklawa To natomiast jest część państwa, lub innego terytorium administracyjnego, położona…

Czytaj więcej