Różnice między NRD a RFN

różnice między NRD a RFN

Niemiecka Republika Demokratyczna             Oficjalny skrót Niemieckiej Republiki Demokratycznej to NRD (z niemieckiego Deutsche Demokratische Republik, DDR). Państwo to powstało w dniu 7 października 1949 roku na terenie byłej okupowanej przez wojska radzieckie strefie. Likwidacja NRD nastąpiła w dniu 3 października 1990 roku, kiedy to inne landy postanowiły przyłączyć się do RFN. Tak powstały zjednoczone Niemcy.                 Położenie NRD             Państwo to leżało na terenie Europy Środkowej i graniczyło z takimi państwami jak: Polska Rzeczpospolita Ludowa, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, RFN a także z enklawą Berlin Zachodni, która znajdowała się na…

Czytaj więcej

Różnice między Europą Wschodnią a Zachodnia

Sprawdź różnice między Europą Wschodnią a Zachodnią >> Między Europą Wschodnią a Zachodnią istnieją różnice mentalne, ekonomiczne, kulturowe, językowe oraz terytorialne. Poniżej najistotniejsze z nich: Europa Wschodnia Położenie geograficzne Europa Wschodnia to wschodnia część kontynentu europejskiego. Jednak istnieje kilka podziałów, wymieniających czasami zupełnie inne państwa, które można uznać za należące do Europy Wschodniej. Według ONZ (Grupa zajmująca Nazwami Geograficznymi) do Europy Wschodniej zaliczane są następujące państwa: Białoruś, Bułgaria, Rosja oraz Ukraina. Z państw azjatyckich do Europy Wschodniej należą wymienione państwa: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan oraz Kirgistan. Natomiast Wydział Statystyczny ONZ…

Czytaj więcej

Różnice między enklawą a eksklawą

Sprawdź czym się różni eksklawa od enklawy: Jest to terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa. Definicja ta ma zastosowanie tylko do terytorium lądowego. Nie nazwalibyśmy tak na przykład wyspy, która z nikim nie graniczy. Przykładem enklawy może być Państwo Lesotho, otoczone terytorium Republiki Południowej Afryki lub San Marino, malutki europejski kraj w obrębie Włoch. Enklawą nazwiemy również teren pewnego rodzaju otoczony zewsząd przez inny, jednorodny teren. Np. las dębowy, który z każdej strony otoczony jest lasem sosnowym. Eksklawa To natomiast jest część państwa, lub innego terytorium administracyjnego, położona…

Czytaj więcej