Artykuły napisane w kategorii " eksklawa "

  • Różnice między enklawą a eksklawą

    Sprawdź czym się różni eksklawa od enklawy: Jest to terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium innego państwa. Definicja ta ma zastosowanie tylko do terytorium lądowego. Nie nazwalibyśmy tak na przykład wyspy, która z nikim […]