Różnice między DNA a RNA

Różnice między DNA a RNA

Sprawdź czym się różni DNA od RNA:

Zacznijmy może od wyjaśnienia tych skrótów. Terminy te znane są niemal wszystkim, jednak nie każdy dostrzega różnicę, lub umie je poprawnie zdefiniować. DNA to kwas deoksyrybonukleinowy. Jest to chemiczny związek organiczny, zlokalizowany głównie w jądrach komórek, cytoplazmie oraz w kapsydach w przypadku wirusów. Pełni funkcję nośnika informacji genetycznej organizmu. RNA to kwas rybonukleinowy zlokalizowany w jadrach komórek i cytoplazmie.

Rożnicą są funkcje jakie owe kwasy pełnią w organizmie oraz występowanie. Poza tym Kwas DNA jest kwasem dwuwiciowym, a RNA jest kwasem jednoniciowym. Obydwa mają kształt spiralny. Kwas RNA występuje w większej ilości znanych nauce form, pełniących zróżnicowane funkcje biologiczne. Łańcuchy DNA biegną równolegle, okręcając się wokół siebie. Rodzaje DNA rozróżnia się się ze względu na jego strukturę (ilość nici, gdyż DNA może występować w formie bardziej złożonej u niektórych organizmów), funkcję oraz czas pochodzenia. Podział RNA stosuje się głównie wobec funkcji jakie ten kwas pełni w organizmie. Przykładami mogą być transferowe RNA, czy rybosomalne RNA. Podczas gdy DNA jest głównym nośnikiem informacji genetycznej, RNA służy do transferu informacji genetycznej z DNA na białko, co z kolei, umożliwia proces biosyntezy białka. Ze względu na pełniona funkcję, w przypadku DNA wyróżniamy 5 jego rodzajów (cDNA, mDNA, mtDNA, chlDNA, YDNA), a w przypadku RNA 3 rodzaje (mRNA, rRNA, tRNA)

  • DNA jest dwuniciowe
  • RNA jest jednoniciowe
  • DNA ma 5 rodzajów
  • RNA ma 3 rodzaje
  • DNA przenosi materiał genetyczny
  • RNA umożliwia przenoszenie informacji genetycznej z DNA na białko

Leave a Comment