Różnica między małpą a człowiekiem

Sprawdź czym się różni człowiek od małpy:

Zgodnie z teorią ewolucji człowiek i małpa mają wspólnego przodka, co czyni nas gatunkami spokrewnionymi. W najprostszym ujęciu tego stwierdzenia człowiek wywodzi się od małpy, choć jest to trochę bardziej skomplikowane. Małpy i ludzie wykazują wiele podobieństw, zaliczane są do grupy naczelnych. Najwięcej podobieństw odnaleźć można między ludźmi a małpami człekokształtnymi (goryle, szympansy, orangutany)

małpa a człowiek
źródło zdjęcia: Google.com

Człowiek a małpa

Różnice widoczne są w wyglądzie zewnętrznym, możliwościach intelektualnych, sposobie życia, budowie fizycznej, wielkości. Można by wymieniać je bez końca, gdyż więcej różni nas np. od lemura niż od szympansa bonobo, jednak to o czym trzeba wspomnieć, bez względu na gatunek, to poziom rozwoju intelektualnego. Ludzie charakteryzują się umiejętnością myślenia abstrakcyjnego, wytwarzania narzędzi, budowania struktur społecznych, pojęciem wartości. Kolejną różnicą jest pokrycie ciała. Małpy posiadają sierść, która zaniknęła u ludzi na drodze ewolucji. Ludzie nie posiadają chwytnych kończyn dolnych, gdyż w wyniku zejścia na ziemię z drzewa, przeciwstawny chwytny kciuk stopy uległ przesunięciu. Małpy żyją w stadach, budują legowiska, lub odpoczywają w koronach drzew. Ludzie zamieszkują stworzone przez siebie osady, wsie, miasta. Następna cechą w wyglądzie fizycznym odróżniająca nas od małp jest ogon. Bardzo wiele gatunków małp go posiada. U ludzi pozostał jedynie odcinek kręgosłupa zwany kością ogonową. U człowieka ogon zanika w rozwoju płodowym. Pożywienie również jest inne. Małpy, jako zwierzęta, są wszystkożerne i nie poddają jedzenia żadnej obróbce. Człowiek, który nauczył się wytwarzać narzędzia i korzystać z ognia, przetwarza jedzenie aby uzyskać lepszy jego smak.

Podsumowując…

  • Małpę od człowieka odróżniają przede wszystkim możliwości intelektualne
  • Małpy to dziko żyjące zwierzęta, ludzie tworzą cywilizację
  • Człowiek posiada zdolność logicznego myślenia przydatnego w konstruowaniu narzędzi
  • Niektóre małpy posiadają ogony, a ich struktury społeczne typowe są dla świata zwierzęcego
  • Małpy mają przystosowane kończyny chwytne do życia nadrzewnego

Leave a Comment