Różnice między komórką zwierzęcą a roślinną

komórka zwierzęca a roślinna

Sprawdź czym się różni komórka zwierzęca od roślinnej:

Organizm zbudowany jest z tkanek, a tkanki z komórek. W naszym otoczeniu mamy do czynienia z organizmami zwierzęcymi i roślinnymi. Tak jak różnią się one w sposób oczywisty, tak różnią się one na poziomie komórkowym. Pierwszą zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że komórki roślinne budują inne organizmy niż komórki zwierzęce, ze względu na cechy, które posiadają. Są oczywiście cechy wspólne dla wszystkich komórek takie jak jądro komórkowe, cytoplazma, ściany komórek.

Komórka zwierzęca a roślinna

Zasadniczym czynnikiem odróżniającym od siebie komórkę roślinną od zwierzęcej jest obecność ciałka zieleni produkującego chlorofil w tej pierwszej. Jest on niezbędny aby przeprowadzić proces fotosyntezy, a więc odżywienia komórki roślinnej. Co z tym idzie, komórka zwierzęca nie zawiera chloroplastów, czyli właśnie barwinków odpowiedzialnych za przeprowadzenie fotosyntezy. Dodatkowo w rybosomach komórki zwierzęcej nie występuje chloroplast 70S. Komórki roślinne nie zawierają rzęsek, umożliwiających jej przemieszczanie się. W skład budowy ściany komórkowej roślinnej wchodzi celuloza, nieobecna w komórce zwierzęcej. Komórka zwierzęca zawiera wodniczki pokarmowe i tętniące, a roślinna wakuole. Dodatkowo, substancje zwane peroksysomami, rozkładają substancje szkodliwe, pełniąc ważną rolę w budowie tkanek wątroby i nerek. Jak łatwo się domyślić, chodzi tu o komórkę zwierzęcą.

Podsumowując…

  • Komórka roślinna zawiera chlorofil
  • Komórka roślinna przeprowadza fotosyntezę
  • Komórka zwierzęca nie zawiera celulozy

Leave a Comment