Różnice między mózgiem kobiety a mężczyzny

mozg-kobiety-mezczyzny

Sprawdź czym się różni mózg kobiety od mózgu mężczyzny:

Odmienne zachowania, z którymi mamy do czynienia analizując kobiety i mężczyzn, spowodowane są różnicą w budowie i sposobie przetwarzania informacji przez obydwie płcie. Naukowcy prowadzący badania nad płcią mózgu doszli do bardzo ciekawych wniosków, identyfikując obszary mózgu odpowiedzialne za poszczególne zachowania, reakcje czy umiejętności charakterystyczne w różnym stopniu, w zależności od tego, czy przedmiotem badań był mózg męski czy kobiecy.

Płeć mózgu

Umiejętności językowe oraz zdolności myślenia przestrzennego nie są zlokalizowane w konkretnej półkuli u kobiet. Za to u mężczyzn, za zdolności językowe odpowiada tylko lewa półkula, a za przestrzenne prawa. Rzecz ma się podobnie jeśli chodzi o zdolności słowne oraz wzrokowe. U mężczyzn odpowiedzialna jest za to prawa półkula, u kobiet ośrodek ten jest rozproszony, bez konkretnej lokalizacji. Poza tym różnice widoczne są w samej budowie lewej półkuli. Funkcje mózgu odpowiedzialne za opanowanie fonetyki, interpunkcji czy ortografii znajdują się z przodu u mężczyzn. W mózgu kobiety lokalizują się one w jego tylnej części.

 

Wpływ na emocje

Te również zależą od umiejscowienia swojego ośrodka w mózgu. Kobiety rozpoznają emocje, bez względu na to, do której półkuli trafiają. Aby mężczyzna mógł je trafnie zidentyfikować, muszą one dotrzeć do  jego prawej półkuli. Ma to również wpływ na sławną kobieca intuicję, która nie jest wynikiem zlokalizowania emocji tylko w jednym miejscu mózgu. W związku z tym kobietom łatwiej o wyrażanie emocji, natomiast trudniej o umiejętność rozdzielenia ich od logicznego rozumowania. Trudno od emocji oddzielić zachowania seksualne. Ze względu na budowę mózgu, mężczyzna jest samcem, dążącym do prokreacji, dla kobiet natomiast sfera intymna ściśle wiąże się ze sferą emocjonalno – uczuciową.

 

Podsumowując…

  1. Mózg kobiety jest bardziej elastyczny
  2. Mózg mężczyzny ma bardziej przypisane funkcje
  3. Ośrodki tych samych umiejętności mogą znajdować się w rożnych miejscach
  4. Budowa mózgu ma wpływ na emocje

Leave a Comment