Różnice między poczwarką a larwą owada

Poczwarka

 Łacińska nazwa poczwarki brzmi: Pupa. Poczwarka jest jednym ze stadium rozwoju owadów, które przeobrażają się zupełnie. Poczwarka poprzedza dorosłe stadium rozwoju owada tzw. imago.

Jak powstaje poczwarka?

Kiedy już ostatnie stadium larwy zgromadzi wszystkie niezbędne zapasy, zaczyna przechodzić w stadium poczwarki. Larwy w zależności od swojego gatunku szykują sobie: kokon, kolebkę, albo miejsce w ziemi, liściach itp. Następnie zaczyna się okres całkowitej przemiany. Wewnętrzne narządy larwy ulegają zupełnemu rozpuszczeniu. Stopniowej przebudowie ulegają tutaj tylko naczynie grzbietowe (serce), naczynia nerwowe oraz gruczoły wydzielania wewnętrznego. Cały proces przechodzenia larwy zarówno do poczwarki, jak i też formy dorosłej sterowany jest neurohormonlnie. Narządy poczwarki rozwijają się z tzw. płytek imaginalnych, które to są zbudowane z embrionalnych komórek. Ponieważ komórki te mają zdolność do intensywnego podziału, poczwarka ma już wyodrębnione zewnętrzne części dorosłego osobnika. W zależności od gatunku stadium poczwarki trwa od 6 do 20 dni. Długość trwania takiego stadium zleży od zgromadzonych przez larwę składników odżywczych oraz temperatury otoczenia w jakiej poczwarka przebywa. Należy zaznaczyć, iż poczwarka się nie odżywia. Wielkość poczwarki i dorosłego osobnika są do siebie zbliżone. Większość poczwarek ma ubarwienie, które pozwala im na maskowanie się, aczkolwiek niektóre z nich mają jaskrawe barwy ostrzegawcze. Kiedy wszystkie procesy związane ze stadium poczwarki zostają zakończone, poczwarka wykonując gwałtowne ruchy powoduje pęknięcie oskórka i w ten sposób wychodzi na zewnątrz dorosła postać owada. Poczwarki niektórych gatunków owadów pozostają w tej formie przez całą zimę.

Typy poczwarek:

Ogólnie poczwarki podzielić możemy na następujące typy:

– typ wolny – każdy element ciała ma osobną osłonę,

– typ zamknięty – większość ciała poczwarki pokrywa chitynowy pancerz z wypukłościami w tych miejscach, gdzie znajdują się oczy, czułki i odnóża,

– typ baryłkowaty – taką poczwarkę zwie się bobówką, jest ona jednolitym tworem, ukrytym w kokonie rzekomym

Larwa

Łacińska nazwa larwy brzmi: Larva. Jest to młodociana postać i stadium rozwoju zwierzęcia, które charakteryzują się możliwością wzrostu i różnią się od dorosłej postaci owada: anatomią, fizjologią oraz ekologią. Stadium to występuje u bezkręgowców, ryb i płazów.

Powstawanie larwy

Larwa to stadium, które występuje w okresie rozwoju zwierząt składających jaja o niewystarczającej ilości żółtka, która jest potrzebna do pełnego rozwoju od zarodka po postać dojrzałą płciowo. Postać larwy samodzielnie pobiera pokarm ze środowiska a także może się przesuwać terytorialnie. Larwy mają w sobie narządy tzw. narządy larwalne, które nie będą potrzebne dorosłemu osobnikowi. Przede wszystkim mają jednak dobrze rozwinięte narządy gębowe. Larwy najczęściej nie rozmnażają się. Niektóre z nich swoim wyglądem są zbliżone do wyglądu postaci dorosłej. W dalszej części procesu rozwojowego danego zwierzęcia narządy larwalne zanikają.

 Typy larw w zależności od gatunku

Istnieje wiele typów larw, a dla niektórych gatunków wyróżnia się nawet po dwa typy tego stadium rozwojowego.

 1. Owady

Larwy owadów o przeobrażeniu zupełnym nie są podobne do dorosłych osobników, zaś larwy owadów o przeobrażeniu niezupełnym są podobne do dorosłych osobników. W zależności od liczby odnóży wyróżniamy tutaj następujące typy larw:

– larwy oligopodialne,

– larwy polipodialne,

– larwy postoligopodialne,

– larwy protopodialne,

– larwy apodialne

Ze względu na sposób życia i oraz kształt wyróżniamy następujące typy:

– larwy kampodeowe,

– larwy pędrakowate,

– larwy gąsienicokształtne,

– larwy ośliczkowate,

– larwy cyklopoidalne

2. Płazy

Larwę tego gatunku nazywa się kijanką i wyróżnia się jej dwa typy:

– larwę limnofilną żyjącą w wodach stojących,

– larwę reofilną żyjącą w wodach płynących

Różnice występujące między postacią larwy a poczwarki

 1. Larwa a poczwarka to dwa osobne stadia rozwoju osobniczego,
 2. Postać poczwarki spotykana jest tylko u owadów,
 3. Larwa różni się od poczwarki ruchliwością, może się przemieszczać,
 4. Larwa samodzielnie zdobywa i gromadzi pokarm ze środowiska, poczwarka się nie odżywia,
 5. Larwa różni się od poczwarki budową, gdyż jej narządy wewnętrzne nie przydadzą się dorosłej postaci,
 6. Większość larw nie przypomina dorosłego osobnika a poczwarki mają wykształconych wiele części ciała dorosłych osobników,
 7. Długość przeobrażania się poczwarki zależy od czynników środowiskowych, larwy nie,
 8. W przypadku owadów larwa jest młodocianym stadium rozwoju a poczwarka poprzedza dorosłą postać owada

Podsumowanie:

Na podstawie powyżej przedstawionych informacji można stwierdzić zatem, iż:

 1. Larwa jest postacią rozwoju występującą zarówno u owadów, jak i też ryb, czy też płazów,

a poczwarka jako stadium rozwojowe występuje tylko u owadów,

 • Larwa posiada zupełnie inną budowę niż poczwarka,
 • Niektóre osobniki mają po dwa typy larw,
 • W przypadku płazów z larwy powstaje dorosły osobnik, nie występuje tutaj stadium poczwarki

One Thought to “Różnice między poczwarką a larwą owada”

 1. Someone

  Bardzo ładnie i ciekawie napisane. Zachęca do uczenia sie więcej i zgłębiania tematów jak ten. Definitywnie pomogło mi też z pracą z biologii, za co bardzo dziękuje! 🙂

Leave a Comment