Różnice między komórką zwierzęcą a roślinną

komórka zwierzęca a roślinna

Sprawdź czym się różni komórka zwierzęca od roślinnej: Organizm zbudowany jest z tkanek, a tkanki z komórek. W naszym otoczeniu mamy do czynienia z organizmami zwierzęcymi i roślinnymi. Tak jak różnią się one w sposób oczywisty, tak różnią się one na poziomie komórkowym. Pierwszą zatem zasadniczą różnicą jest fakt, że komórki roślinne budują inne organizmy niż komórki zwierzęce, ze względu na cechy, które posiadają. Są oczywiście cechy wspólne dla wszystkich komórek takie jak jądro komórkowe, cytoplazma, ściany komórek. Komórka zwierzęca a roślinna Zasadniczym czynnikiem odróżniającym od siebie komórkę roślinną od…

Czytaj więcej