Różnice między kobietą a mężczyzną

kobieta mężczyzna różnice

Sprawdź czym się różni kobieta od mężczyzny:

Najczęściej różnice między kobietą a mężczyzną widoczne są gołym okiem i słyszalne gołym uchem. Zarówno kobiety jak i mężczyźni są przedstawicielami tego samego gatunku, homo sapiens, człowieka. Proszę pamiętać, że przedstawione różnice dotyczą cech ogólnych, od których zawsze będą odstępstwa.

Różnice fizyczne

Podstawowe różnice dotyczą wzrostu, wyglądu, głosu oraz budowy fizycznej. Kobiety są drobniejsze i niższe od mężczyzn. Wykazują mniejszą muskulaturę ciała, drobniejszy(choć taki sam) układ kostny. Mężczyźni nie posiadają wewnętrznych organów rozrodczych kobiet, a zewnętrzne znacznie się od siebie różnią. Do różnic tych zaliczyć trzeba przede wszystkim macicę i pochwę u kobiet oraz penis i jądra u mężczyzn. Dodatkowym czynnikiem odróżniającym obie płcie od siebie jest wielkość piersi, które kobietom służą do karmienia potomstwa, będąc gruczołami mlecznymi. U mężczyzn gruczoły te zredukowane są do brodawek nieprodukujących żadnych substancji. Kolejną różnicą jest barwa głosu. Kobiety posiadają głosy wyższe, głównie sopran i alt w kilku odmianach. Głos męski jest niższy, występuje głównie w rożnych odmianach tenora, barytonu i basu.

Różnice psychiczne

Chociaż psychika jest czynnikiem indywidualnym, można pokusić się o zaklasyfikowanie kobiet jako tych bardziej emocjonalnych i impulsywnych. Mężczyźni natomiast, uchodzą za bardziej opanowanych i logicznych w swoich działaniach. W procesie podejmowania decyzji kierują się aspektami racjonalnymi. Kobiety częściej działają emocjonalnie, a szeroko rozumiane uczucia wpływają na rodzaj podejmowanych działań.

Podsumowując…

  1. Statystycznie mężczyźni są wyżsi, a kobiety drobniejsze
  2. Obydwie płcie różni barwa głosu
  3. Różnią się narządami rozrodczymi

Leave a Comment